Galerija - Statue i stupe

 

Buda

Buda

Oči Ljubavi

VIII Karmapa

 
Gampopa
Tilopa
Milarepa
Mandjušri
 

 
Stupa u Bodgaji, Indija
Stupa prosvetljenja u Benamaldeni, Španija
Kalačakra stupa u Karma Genu, Španija
Stupa čuda u Kuharima, Poljska
 
 
 
Galerija