Karma Kađu tradicija
 

"Milarepa, tvoja Linija je poput rečne struje - teći će dugo i daleko."
Padampa Sangđe

Karma Kađu je jedna od četiri glavne škole tibetanskog budizma. Kao linija direktne usmene transmisije, prevashodno je usmerena na meditaciju i kroz interakciju sa kvalifikovanim učiteljem može dovesti do pune spoznaje prirode uma. Karma Kađu linija je transmisija Mahamudre, učenja koje omogućava dostizanje prosvetljenja u toku jednog života.

Ova učenja potiču od Bude Šakjamunija. Ovo živo iskustvo je u Indiji prenošeno punih 1500 godina, dovodeći mnoge do prosvetljenja. U to vreme je Tilopa (988 - 1069) bio, možda i jedini, nosilac svih Mahamudra Linija. Naropa (1016 - 1100) i njegov učenik Marpa (1012 - 1097) su preneli Liniju na Himalaje. Transmisiju dalje nastavljaju najpozntiji tibetanski jogi Milarepa (1052 - 1135) i njegov glavni učenik - monah Gampopa (1079 - 1153). Gampopa, potom, prenosi učenja prvom Đalva Karmapi čije su uzastopne inkarnacije očuvale neprekidnost Kađu transmisije.

Počev od Gampope, Kadampa učenja Mahajane od majstora Atiše se podučavaju u Kađu školi. Takođe, III Karmapa, Rangđung Dorđe, je u Kađu Liniju integrisao Maha Ati učenja (Dzogćen), a posebno Njingmapa Terme koje potiču od Padmasambave (tib. Guru Rinpoče). Zapravo, sam Padmasambava je prorekao da će Karmapa postati nosilac linije njegovih Terma učenja.

Zahvaljujuci Karmapinim uzastopnim inkarnacijama, Mahamudra učenja su kroz vekove očuvale izvornost, životnost i snagu do današnjih dana.

<< Dijamantski put

 

 


 
 
Karma Kadju
 
 
 
 Copyright © Dijamantski put budizma