Linkovi

 

 
Linkovi Karma Kađu škole
 
Globalni sajt Dijamantskog puta budizma
Sajt posvećen Karmapi

www.karmapa-news.org

Najnovije informacije o Karmapinim aktivnostima
Sajt posvećen Šamarpi
Sajt Lame Olea
Sajt Karmapinog evropskog sedišta
Karmapa kontroverza
YouTube Kanal Dijamantskog puta budizma
Facebook profil
https://www.facebook.com/BudizamCG Dijamantski Put budizma Crne Gore
 

Dijamantski put budizma u susednim zemljama

 
            www.diamondway.bg              
Bugarska
www.diamondway-buddhism.gr Grčka
www.buddhizmusma.hu Mađarska
http://www.budismazi.ro/ Rumunija
www.budizem-diamantne-poti.si  Slovenija
 
Linkovi drugih budističkih škola
 
Sajt Mipam Rinpočea, učitelja Njingma škole tibetanskog budizma
 
Sajt posvećen Budinom učenju, sačuvanom
u pali kanonu, kao i njegovim savremenim tumačenjima. Uputstva za meditaciju, rečnik termina i strip o simpatičnom budističkom monahu
 
Sajt posvećen budističkom hramu 
u Beogradu
   
 
 
 
Linkovi
 
 
Copyright © Dijamantski put budizma