Škole budizma
 

"Buda je podučavao, ne prema onome što je znao, već prema nivou i potrebama učenika."
Lama Ole Nidal

Buda je "radio" zarad dobrobiti tri tipa ljudi. Oni koji su želeli da izbegnu patnju, dobili su učenja o uzroku i posledici koja su nazvana Teravada ili "Mali put".

Onima koji su želeli da urade više za druge, data su učenja Mahajane ili "Velikog Puta" - učenja o saosećanju i mudrosti.

Ljudima sa snažnim poverenjem u sopstvenu Buda prirodu - koji u njemu nisu videli boga, osobu ili neku spoljašnju silu, već ogledalo sopstvenog uma - Buda je preneo učenja Vadjrajane ili "Dijamantskog puta". Njima se Buda manifestovao u formi energije i svetlosti ili je direktno, kao tok svesnosti, prenosio uvid u prosvetljenje.

Na ovom najvišem nivou cilj je puni razvoj uma - spontanost i lakoća Mahamudre. Osnovu, put i cilj ovog najvišeg uvida, pod različitim nazivima, prenose tri stare škole tibetanskog budizma: Njingma, Sakja i Kadju.

<< Prosvetljenje

 

 


 

 
 
Škole budizma
 
 
Copyright © Dijamantski put budizma