Copyright © Dijamantski put budizma
 

 

Prosvetljenje je u vama

 
Kunzig Šamar Rinpoče
Predavanje održano pre Marpa inicijacije
Menlo Park, Kalifornija, avgust 1994.

Kađupa učenja ustanovio je Marpa, učitelj Milarepe, najslavnijeg tibetanskog jogija. Današnja inicijacija je inicijacija Guru joge na Marpu. Dobrobit i dejstvo ove inicijacije je u sazrevanju semena prosvetljenja koje se nalazi u vama. Pošto primite ovu inicijaciju sve prakse koje radite biće uspešne a prepreke na putu će sve više slabiti. Ovaj blagoslov potiče od želje ostvarenog učitelja Marpe. Kada Bodisatve nešto požele, želja im se uvek ispunjava. Tako deluje blagoslov.

Šamar Rinpoče
Prosvetljenje je u vama. Ono se ne može dobiti od Bude. Ako su iluzije, loša osećanja, samsara, nazovite to kako god hoćete deo vašeg uma onda je i prosvetljenje, takode, sastavni deo vašeg uma. Kada svi problemi nestanu, prosvetljenje je tu. Dakle, ono je u vama.
Darmu čine metodi pomoću kojih ostvarujemo prosvetljenje, a na osnovu kojih radite svoje prakse. Kada ovladamo njima kao rezultat javlja se Budastvo. Pre nego što počnete da praktikujete Darmu, morate znati koliko je ona važna. Dužina života odredena je našim fizičkim telom, a ne umom jer će on nastaviti da postoji. Sve dobre ili loše stvari koje se dešavaju u životu posledica su prošle karme. Zbog toga mi i sva ostala bića u ovom univerzumu imamo istu zajedničku karmu, živimo u istom svetu, istoj prirodi, imamo sličan oblik i možemo medusobno razgovarati. To je rezultat zajedničke karme.Međutim, individualna karma nije ujednačena. Neki imaju više sreće, neki manje. Razlika zavisi od naše sopstvene karme.
U stvari, ceo univerzum, uključujući i vaš ljudski oblik jeste iluzija vašeg sopstvenog uma nastalog kao rezultat karme - karma je dakle i um - ali kada se jednom desila, prisutna je vrlo uverljivo sve dok se uzrok ne nestane. Niko ne zna kakvu karmu ima, iz čega ona proizilazi i šta će biti sledeće. Nećete znati ni koja karma je prouzrokovala ovaj život, ka čemu idete ili kakav će biti rezultat. To niko ne može saznati jer je karma sakupljena, izgradena od vaših sopstvenih uznemirujućih osećanja, nevidljiva, nema opipljiv oblik. Kako su i uznemirujuća osećanja nevidljiva, tako se i karma ne može videti. Međutim, posledica će uvek biti vidljiva jer se pojavljuje kao iluzija. Pošto su uznemirujuća osećanja, kao i karma, deo uma, njihova posledica - iluzija, takode, je deo uma... Od ova tri obličja, samo jedan je vidljiv, ali je prekasno da se bilo šta promeni. Kakvu god karmu da ste sakupili ona je bezgranična jer su i vaša predhodna uznemirujuća osećanja bezgranična. Dakle, ne možete tražiti izgovor u tome da niste ništa loše učinili, jer dok god je vaš um u samsari, uznemirujuća osećanja vas zbunjuju a karma koju ste prikupili u prošlosti je neograničena.
Od svih vrsta karme rezultat će dati najjača, odnosno ona koja je spremna da sazri. Budućnost nikada nije poznata, ne znate kakva vam je karma sledeća. Kada započnete sa metodama Darme i shvatite ovo, bićete veoma predani i nastavićete sa praksom.
Ljudi koji su već stupili u kontakt sa Darmom i poseduju neko shvatanje Bude, imaju ono što nazivamo dragocenim ljudskim životom. Zašto je on dragocen? Zato što ste pronašli rešenje u umu. Da, život je dragocen i na sreću osmislili ste ga, ali on je i dalje nestalan. Svakog trena starite. Jedino rešenje je prosvetljenje, bez njega život nema smisla. Živeti lagodno je dobra ideja i svačija želja, ali neizvesno je da li će sve ispasti baš onako kako ste zamislili. Međutim, ukoliko živite primenjujući metode koje vas vode van zamki samsare, onda svaki tren ima smisla. Shvativši ovo trebalo bi da imate jaku želju koja je samo prvi korak. Sledeći korak je poznavanje Darme. Mnogi verovatno neće odmah shvatiti Darmu ali će vremenom, znajući za primer Bude, razviti nameru i želju da je proučavaju. To je drugi korak. Veoma je važno da je učite od onih koji je dobro poznaju jer ćete na taj način moći da je detaljnije upoznate. Učenje je kao kada bi na primer, želeli ići u San Francisko. Potrebna su vam uputstva i proučavaćete mapu. Međutim, onaj ko poznaje put reći će vam kako možete stići tamo. Reći će: "Ovaj autoput je duži", "Ovaj put je kraći", "Ako uradite ovo što sam vam rekao naći ćete to za čim tragate". Stručna osoba je neko ko može da vas uči i pokaže vam pravac. Isto je i sa Darmom. Osoba koja poznaje Darmu je učitelj, a vi treba da proučite uputstva i onda da krenete na put. Inače, zašto ste učili? Takode, morate ih slediti na pravi način.
Na primer, recimo da vas u Los Anđelesu očekuje neki važan posao. Morate biti tamo na vreme. Od momenta kada napustite kuću i krenete ka Los Anđelesu, svaki minut vam je osmišljen. Odlično poznajete pravac i stići ćete na svoje odredište, dobićete ono što želite. Praktikovanje Darme je isto.
U Darmi primenjujemo ono što nazivamo
Paramitama. To znači da ste uspeli da predete na drugu stranu, kao kada prelazite okean. Paramita ispravne etike znači da, na primer kada vozite do Los Anđelesa, ne pijete jer bi se mogli napiti i izazvati nesreću. Takode, ne spavate u kolima i izbegavate sve ono što bi moglo ugroziti put. Takva disciplina je potrebna kako bi putovanje bilo uspešno. Kada praktikujete i primenjujete paramitu etike, to znači da ulažete sve napore kako bi put do prosvetljenja bio što uspešniji.
Praksa Darme je bezgranična. Kako izgleda prosvetljenje ne možemo ni zamisliti ali nam je um ipak sposoban da praktikuje Darmu. Ako stvari sažmemo, praktikovanje Darme ima tri oblika, glavnu i dve sporedne prakse. Meditacija je glavna praksa kroz koju se otklanjaju svi problemi našeg uma. Samadi je ostvarenje prirode uma. To je meditacija ali glavni cilj je priroda uma. Lako je reći "priroda uma" ali je teško to i ostvariti. Uvid u prirodu uma je osnovna meditacija i otklanja sve mentalne probleme. Pod mentalnim problemima mislim na uznemirujuća osećanja, neznanje ... Neznanje je glavni uzrok svih uznemirujućih osećanja a uvid u prirodu uma usredsrediće se na svako uznemirenje i ukloniti ga. Na ovaj način bićete oslobođeni. Što se tiče dve sporedne prakse, jedna pročišćava vašu karmu a druga razvija zasluge, daje potporu i snagu da bi putovanje bilo uspešnije. Znači, ove dve prakse su pomoćne metode, a meditacija je glavna praksa. Na ovaj način ostvarićete prosvetljenje.
Buda Šakjamuni
Primenjujući praksu Darme zasigurno ćete nešto postići i u ovom životu. Možete se prosvetliti, ali čak iako se krećete sporije, nešto ćete postići. Uzrok je tada postojan, nastaviće da raste i ako se ne prosvetlite u ovom životu, u nekom od sledećih sigurno hoćete. U suprotnom, kada je jednom ovakva prilika izgubljena i neka druga karma sazri, izgubljena je, verovatno, zauvek jer ni prošla karma nije dobra, inače sada ne bi bili u samsari. Koliko god imate uznemirujućih osećanja toliko ste navika imali u prošlosti, dakle iz toga ne proizilazi ništa dobro. Na taj način možete logički dokazati da najveći deo vaše karme nije dobar jer su vaša uznemirenja još uvek jaka. Ali kada jednom izgubite ovu priliku uvek ćete je gubiti. Zato je ovaj ljudski život dragocen i ne sme biti protraćen.
Najčešći problem je taj što ljudi misle: "Moram brzo postići rezultate, ne mogu čekati više od pet, šest godina. U protivnom, sve ovo mi se neće dopasti". Ali i posle šest godina šta imate u životu? Nemate ništa drugo. Za šest godina ne možete postići neke velike rezultate, jednostavno ne možete. Ali radite nešto što ima smisla. Posle šest godina, ako imate drugi cilj koji bi mogli da ostvarite, zaboravite na Darmu i opredelite se za taj drugi cilj. Ali život nema drugi cilj osim prosvetljenja. Ne pokušavam da vas obeshrabrim u vašoj ljudskosti, ali nema šta drugo da se radi u životu. Možete pokušavati da se obogatite, ali šta onda? Predpostavimo da bi mogli biti uspešan političar, da postanete predsednik ili nešto slično, ali šta onda? Problem je isti, zar ne? Nema drugog cilja. Darma je najbolja. Zato kažem da, čak iako sporo napredujete, Darma još uvek donosi više smisla nego bilo šta drugo.