Naučite da gledate svojim očima

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Intervju sa Šamar Rinpočeom

 
                                                  Dagpo Kađu Ling, Francuska

 

Kkö-info: Šta je važno za praktičare Darme na Zapadu?

Rinpoče: Da biste praktikovali budizam, najvažnije je da naučite sve što vam je potrebno. Postoje različiti načini da se pristupi Darmi. Ako svetovna osoba, zauzeta svojom profesijom i porodicom, želi jednostavnu svakodnevnu praksu, onda je dovoljno ograničeno razumevanje budizma. Ali, ako želite da zađete dublje i ozbiljno praktikujete, onda bi trebalo da se dobro upoznate sa učenjima. Nakon što ste intenzivno izučavali i analizirali Budina učenja, ono što ste naučili morate da povežete sa meditacijom, kako bi se pretvorilo u istinsko iskustvo. Budizam je ogromno i bogato polje znanja. Nije samo religija ili vera. Stoga, da biste izučili Darmu kako treba, potrebno je mnogo vremena.

Kkö-info: Mnogi ljudi nemaju vremena za intenzivne studije ili dugo povlačenje. Kako najbolje da uče i praktikuju tokom uobičajenog svakodnevnog života?

Rinpoče: Što se tiče učenja, potrebno je saznati osnovne stvari o Madjamaka filozofiji, kao i o opunomoćenjima i njihovom značaju. Što se tiče meditacije, uvek je dobro praktikovati što je više moguće. Bilo je, i još uvek ima, uspešnih praktičara koji meditiraju kod kuće, bez odlaska na dugo povlačenje.

Prvo naučite što je moguće više o osnovama Darme, da biste mogli pravilno da meditirate. Ako nastavite na ovaj način, naročito na Zapadu, gde ljudi imaju sigurniju starost, imaćete priliku da intenzivnije praktikujete u kasnijem životnom dobu, zato što ste za to stvorili osnovu.

Kkö-info: Da bismo stekli znanje, potrebni su nam učitelji kojima možemo verovati. Kako se razvija ovo poverenje?

Rinpoče: Poverenje dolazi iz znanja. Ako nemate nikakvo znanje o putu, nemoguće je da imate pravo poverenje. Poverenje znači poznavati put, verovati u svoje sopstveno znanje. Ako intenzivno učite, poverenje se pojavljuje spontano.

Na primer, slepoj osobi potreban je vodič kome mora potpuno da veruje. Ako vam se više dopada da budete slepi, uvek će vam biti neophodan vodič. Ali, ako ne želite da budete slepi, onda bi trebalo da naučite da vidite. Postepeno, možete da otvarate svoje oči i da učite da verujete svom načinu viđenja i napredovanja putem. Ako vam je potreban učitelj, to ne znači da morate da se pridržavate za njega kao slepac za svog psa vodiča.

Kkö-info: Šta zapravo hteli da kažete ovim primerom?

Rinpoče: Govorim o ljudima koji, kada se sretnu sa Darmom, postaju ekstremisti i pretvaraju se u grupije. Oni trče naokolo sa majicama na kojima su odštampane Om Mani Peme Hung mantre. Oni bi voleli da uskoče u kožu svog učitelja. Oni čak pokušavaju da zvuče kao njihov učitelj, pokušavaju da ga imitiraju na neki način. U budizmu je važno prirodno ljudsko razumevanje. Na Tibetu postoji jedna izreka za ovo: "Odličan poslovni čovek koji izučava Darmu, postaće odličan praktičar." Poslovni čovek poseduje praktično razumevanje i jasno mišljenje, toliko neophodne za budističku praksu.

Kkö-info: Kako slediti učitelja?

Rinpoče: Trebalo bi da poštujete svog učitelja i da osećate zahvalnost prema njemu. Ako sledite učitelja, trebalo bi da budete uporni. Ne bi trebalo da ga napustite, kada steknete duboko znanje. To bi imalo negativne posledice. Na primer, kada naučite jezik, nećete biti neučtivi prema svom učitelju i prestati da mu se javljate. Vi, zapravo, mnogo dugujete toj osobi.

Kkö-info: Kako možemo da procenimo koje kvalitete učitelj stvarno ima?

Rinpoče: Ljudi su u početku mislili da su svi tibetanski monasi veoma učeni. Njihove odore su impresionirale mnoge Zapadnjake. Ali, većina monaha nije naročito učena. Da bi se učilo kako treba, potrebno je formalno obrazovanje. Na Tibetu je nošenje monaške odore bilo deo kulturne tradicije. Ne mora da znači da je onaj ko nosi odoru prosvetljen.

Praktičarima Darme potrebni su pravi, kvalifikovani učitelji, koji su zaokružili svoje obrazovanje. Oni ne moraju da budu monasi; mogu da budu učeni nezaredeni praktičari. Da biste izbegli prepreke kada izučavate Darmu, potrebno je da sledite učenja, a ne učitelja. Potrebno je da znate dovoljno, kako biste mogli pravilno da postupate čak i uz nesavršenog učitelja. Moguće je da kao učenik, učenja sledite vernije od učitelja, ako vam učitelj pravilno prenosi učenja, iako ne živi u skladu sa njihovim smislom.

Učitelj dostojan poverenja trebalo bi da ima izuzetno veliko znanje i saosećanje. U Vađrajani, učitelj bi zapravo trebalo da bude prosvetljen. Može se pojaviti poverenje u učitelja koji ima takve kvalitete, ali je takode veoma važno razviti poverenje putem učenja.

Kkö-info: Da li je moguće proveriti svog učitelja?

Rinpoče: Ako imate potpuno poznavanje Vađrajana filozofije, onda možete proveriti svog učitelja. Možete da vidite njegovo obrazovanje i transmisije koje je primio, kao i u kojoj meri ih je praktikovao. To vam je kao na univerzitetu. Možete da saznate koliko je profesor dobar u svojoj oblasti; možete da zatražite preporuke od drugih studenata ili profesora. Na ovaj način je moguće proveriti znanje učitelja. S druge strane, o kvalitetu učiteljeve meditacije možete da sudite samo ako ste i vi sami usavršili meditaciju. Iz tog razloga neophodno je da se prvo dobro upoznate sa Darmom.

Kkö-info: Koja je veza između Mahajane - Velikog puta i Vađrajane - Dijamantskog puta?

Rinpoče: Ne možete govoriti o odnosu ili vezi izmedu Mahajane i Vađrajane, jer odnos može da postoji samo izmedu dve odvojene stvari. Mahajana i Vađrajana ne mogu biti odvojene; one nisu dve različite stvari. Praksa Vađrajane potpuno je zasnovana na Mahajani. Ovo se može pokazati primerima. Ako u Vađrajani meditirate na Buda-aspekte, oni u vizuelizaciji nastaju iz jedinstva saosećanja i praznine. Praznina nije nekakva crna rupa, a pod saosećanjem se ne podrazumevaju naše uobičajne emocije koje međusobno delimo. Šta su onda praznina i saosećanje? Oba pojma precizno su objašnjena u Mahajani. Potrebna vam je osnova Mahajane da biste razumeli i pravilno primenjivali metode Vađrajane. Pretpostavimo da se pojavi slog HRIH koji simbolizuje pravu prirodu uma; ovi kvaliteti su opisani u Mahajani. Pomoću ovih primera, postaje jasno da su Mahajana i Vađrajana neodvojive.

Kkö-info: Da li to znači da bez Mahajane nema ni Vađrajane?

Rinpoče: Da, one su potpuno neodvojive. U Vađrajani nema ničega što biste mogli da izdvojite i praktikujete nezavisno od gledišta i meditacije Mahajane. Metodi Vađrajane zasnovani su na Mahajani i deluju poput đubriva koje ubrzava razvoj. Vađrajana zaista nudi dodatna oruđa, ali nikada se ne udaljava od gledišta Mahajane.

KKÖ-Info je austrijski magazin Karma Kađu škole. Intervju objavljen u časopisu "Buddhism Today", br. 4, 1998. god.