Važnost meditacije na učitelja

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

                                                           Manfred Segers

 


Manfred Segers je završio petogodišnje studije budizma, kao učenik Kenpo Lame Tubtena, i sada je ovlašćeni budistički učitelj. Studirao je i predavao na Karmapinom međunarodnom budističkom institutu u Nju Delhiju, Indija. Po želji Kunzig Šamar Rinpočea i Lame Ole Nidala, drži predavanja i seminare u mnogim zemljama Evrope.

Nedavno, dok sam istraživao korene i učenja Kađu linije, došao sam do tri izvora koji ukazuju na važnost meditacije na učitelja (skt. Guru joga).

Pre izvesnog vremena, Kenpo Čodrak, dekan Karmapinog instituta u Nju Delhiju, pomenuo je da postoje neki stari indijski izvori koji ukazuju na značaj Guru joge. Ovi tekstovi se nalaze u različitim zbirkama zapisa Velikog pečata (skt. Mahamudra) koji potiču od nekoliko osnivača Kađu linije. Zahvaljujući Džimu Rejngansu sa Univerziteta u Hamburgu, nedavno sam došao do ovih tekstova i želim da podelim sa vama njihov sadržaj u opštim crtama.

Prvi tekst je napisao kralj Indrabodi, drugi od tri kralja Udijane koji su se zvali Indrabodi, a sva trojica su bili ostvareni majstori Vađrajane (skt. mahaside). U komentaru Budinih učenja - Sangđe Njamđor Tantra (skt. Budasamajoga) - kralj Indrabodi je zapisao da je medu raznim načinima primanja inicijacije, Guru joga najbolji i najdublji. Objašnjeno je da u ovoj praksi nije neophodno dobiti inicijaciju od spoljašnjeg učitelja, već da je osoba u stanju da sama primi inicijaciju upijajući različite svetlosti od učitelja.

Ovo učenje se odnosi na takozvani Put metoda, gde radimo sa energetskim aspektom uma. Marpa Prevodilac, osnivač Kađu linije na Tibetu, primio je ova učenja od svog učitelja Narope. Prema tome, objašnjenja kralja Indrabodija ukazuju da je Guru joga suština Puta metoda.

Zatim, skup učenja Velikog pečata Njingpo Kordrug sadrži zapis indijskog majstora Sarahe koji se zove Rang Činlab. U ovim učenjima Saraha objašnjava da je Guru joga suština Puta oslobođenja. Ovo je transmisija koju je Marpa Prevodilac primio od Maitripe, jednog od svojih indijskih učitelja. Ova učenja se bave svesnošću uma, a praksa Guru joge se daje kao ključ ovog iskustva.

U svom tekstu Saraha objašnjava pristup: praktičar bi trebalo da postane svestan kvaliteta Lame (na primer, proučavanjem njegove/njene biografije) a zatim da tako nastalo poverenje, otvorenost i radost upotrebi za direktno posmatranje prirode uma. U tom trenutku praktičar prima blagoslov Lame i spoznaja prirode uma će se razviti ili produbiti.

Treći izvor je Tilopin tekst o Guru jogi, koji se nalazi u dragocenoj zbirci velikog učitelja i majstora meditacije Đamgon Kongtrul Lodro Tajea - Riznica učenja i tehnika duhovnog ostvarenja (tib. Dam ngag dzod). Ovde Tilopa, indijski osnivač Kađu linije, veliča ovu specijalnu praksu i njen smisao poetskim stihovima. Pošto je to relativno kratak tekst, njegov prevod sam stavio na kraj ovog članka.

Prema tome, ova tri objašnjenja Indrabodija, Sarahe i Tilope čine izvor uputstava za Guru jogu, kako su je Kađu praktičari na Zapadu primili od Lame Ole Nidala, koji ih je primio od XVI Karmape. Pošto su ovi majstori samo davali komentare Budinih učenja, ovi izvori dokazuju da je sam Buda podučavao Guru jogi kao suštini prakse ili prečici ka prosvetljenju, putu koji sadrži druga dva puta.

Praktično govoreći, to znači da faza izgradnje u meditaciji Guru joge XVI Karmape - kada se koncentrišemo na njegovu formu i izgovaramo njegovu mantru - sadrži suštinu svih praksi koje su usmerene na unutrašnji energetski sistem. Takode, faza stapanja i završetka sadrži suštinu svih praksi koje se bave svesnošću ili uvidom. Uz ovo razumevanje, meditacija Tri svetla, kao i bilo koja druga forma Guru joge, dobija duboki smisao. Očigledno je da pojedinci, grupe i centri koji praktikuju ovu meditaciju doživljavaju izuzetno brz i moćan razvoj.


METOD MEDITACIJE NA LAMU
Tilopa

Iz poglavlja koje se odnosi na Marpa Kađu liniju,
Riznice uputstava (tib. Dam ngag dzod),
Đamgon Kongtrul Lodro Tajea.


Poštovanje Nosiocu Dijamanta (tib. Dorđe Čang).
Za onoga ko teži ostvarenju stanja Dorđe Čanga u ovom životu, najbolji put je put autentičnog Lame.
Najbolji način ukazivanja poštovanja je ukazivanje poštovanja Lami.
Najvisa praksa je praksa Lame.
Najvisa posvećenost je posvećenost Lami, a najviše zavisno nastajanje je zavisno nastajanje Lame.
Ostvarenje rezultata je ostvarenje Lame, zato budite vešti u oslanjanju na Lamu.

Lama ima prirodu zemlje u kojoj je sve pokretno i nepokretno utemeljeno.
Lama je veliki plamen primordijalne mudrosti koji sagoreva sklonosti dva vela.
Lama je vetar blagoslova koji uvećava kvalitete.
Lama je reka saosećanja koja gasi zeđ dve vrste bića (viših i nižih područja).
Lama je mesecina uvida koja razgoni tamu neznanja.
Lama je sunce metoda koje isušuje vlagu uznemirujućih emocija.
Lama je čist poput neba na kome se rastapaju sve vezanosti.
Lama je lek blagoslova koji leči sve bolesti.
Lama je poput plemenitog drveta koje daruje željeni plod.
Lama je poput kristala bogova u kome se pojavljuju obična i najviša ostvarenja.
Lama je poput predivnog dragulja koji ispunjava želje.
Zato, vidi Lamu kao savršenog.Ova uputstva meditacije na Lamu sačinio je moćni, ostvareni jogi Tilopa.

(sa tibetanskog preveo Manfred Segers)