Budistički simboli: stupa i mala

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

                                               Lama Ole Nidal

 

Stupa U Karma Genu

Stupa je čest budistički simbol - poznat onima koji su putovali kroz Aziju ili gledali knjige i filmove sa budističkom tematikom. Njen oblik asocira na druge, slične simbole poput piramida ili skupine kamenja.

Stupe mogu biti različitog oblika i veličine. Najpoznatija je ogromna Bodinat Stupa u Indiji. Sa druge strane, mnogobrojne manje stupe na Himalajima, zbog surovih vremenskoh uslova, danas su skupine naslaganog kamenja na mestima gde su nekada bile izgrađene. Stupe su, takođe, podizane i na Zapadu - na primer 40 stopa visoka Kalačakra stupa u Malagi (Južna Španija), izgrađena 1994.

Jedan od ciljeva budizma je da se iskustva svakodnevnog života transformišu u ono što je čisto, a sva osećanja u ono što je korisno. Tako, stupa je simbol kako se transformiše naš doživljaj sveta.

Uobičajeno je da stupu čine nekoliko različitih elemenata, jedan iznad drugog, od kojih svaki predstavlja sastavni deo ovoga sveta. Osnova stupe nalik je stepeništu - predstavlja elemenat zemlje i sve što je čvrsto. Iznad osnove nalazi se deo koji ima oblik kapljice, sa prozorom gde se nalazi slika Bude. Ovaj deo je simbol za elemenat vode. Iznad njega je kocka - simbol za elemenat vatre. Ukoliko ne postoji prozor sa slikom Bude, na površini kocke su naslikane, veoma karakteristične, oči Bude. Iznad kocke je deo sastavljen od prstenova sve manjeg i manjeg prečnika, koji predstavlja elemenat vazduha. Na samom vrhu, iznad meseca i sunca, nalazi se plamen - simbol transformacije svesnosti. Samo posmatranjem stupe, moguće je razviti moć kontrole nad elementima koje ona simbolizuje.

Svajambu Stupa u Katmandu, Nepal, je najstarija stupa koja postoji u našem svetu. "Svajambu" znači "samo-manifestujuća". Unutar stupe se, zapravo, nalazi još jedna manja stupa koja je nastala sama od sebe. To se desilo u prošloj kalpi, u vremenu pre pojave prvog bude ove kalpe. Druga, veća stupa, koja nam je poznata danas, je sagrađena oko prvobitne u periodu posle Bude Kašjape i pre Bude Šakjamunija. Unutar nje se nalaze relikvije Bude Kašjape.

Mala je niska zrna, koju mnogi budisti koriste dok izgovaraju mantre. Ovo praktično oruđe istovremeno obiluje simbolima. Uobičajeno, malu čine 108 manjih zrna i jedno veće, koje liči na malenu stupu. Ovo zrno, zapravo, jeste stupa i ima značenje stupe. Njegov izduženi deo predstavlja "Stanje Istine" koje se ostvaruje sa spoznajom da ne postoji ego ili "ja" - stanje u kome se slobodno manifestuju svi kvaliteti uma. Zaobljeni deo "stupa-zrna" predstavlja radost koja nastaje sa rastvaranjem iluzije o postojanju ega - sve energije, uobičajeno zarobljene nadom i strahom, krutim idejama i mislima o prošlosti i budućnosti, tada teku slobodno. Takođe, ovaj deo simbolizuje neizmernu radost koja nastaje sa prestankom svih vrsta "igara" i izveštačenosti.

Sa spoznajom da ne postoji ego i iskustvom najviše radosti koju donosi ostvarenje, svi kvaliteti se spontano ispoljavaju na praktičan način - kao različite bodisatva aktivnosti.

Kada se koristi mala, mantra se izgovara za svako zrno. Palcem se, u pravcu kretanja kazaljke sata, prelazi preko svakog zrna, i nakon dolaska do stupa-zrna, mala se okreće, i nastavlja se u suprotnom pravcu. Ovo olakšava upotrebu male - zrna prilikom pomeranja neće biti zbijena duž niti koja ih povezuje.

Tokom meditacije, najbolja je potpuna svesnost buda aspekta ispred ili iznad sebe. Mala i ponavljanje mantre se koriste kako bi iskustvo ove svesnosti bilo intenzivnije.

Budistička mala

Tako je meditacija kompletna - um se usmerava ka budi, govor je usmeren mantrom, telo sa malom. Ako se povremeno desi, a dešava se, da um nije fokusiran, da se ne izgovara mantra, jedan deo uma će i dalje biti usmeren ka meditaciji - zahvaljujući pomeranjem zrna male u ruci. Na ovaj način mala zaista može biti korisna.

Zašto mala ima 108 zrna? Postoji osam različitih oblika svesnosti. Prvih pet su vezane za čula: svesnost ukusa, mirisa, vida, dodira i sluha. [esti oblik svesnosti je nalik "čuvaru reda" - budno motri na sve što se dešava. Sedmi oblik je tzv. "akumulirana svesnost", a osmi je svesnost koja tumači simbole, jezik i objekte ovoga sveta. Nakon dostizanja budinstva ovih osam oblika svesnosti se transformišu u devetu - "nadsvesnost", gde se svi fenomeni spoznaju intuitivno. Tada se svet ne doživljava kroz percepciju čula, nego neposredno, kroz vibraciju svakog atoma tela. Ovo stanje je moguće jer je prostor, sam po sebi, svesnost. Prostor nije "crna rupa" ili nešto razdvajajuće, već povezuje informacije koje su u njemu sadržane. Kada osam "uobičajenih" svesnosti postanu deveta - "sveznajuća i sveostvarujuća svesnost" - stotinu buda se budi unutar nas u formi 42 "miroljubiva" i 58 "gnevnih" obličija.

Male mogu biti sačinjene od različitih materijala, koji odgovaraju različitim formama buda. Seme lotosa i bodi drvo su materijali pogodni za izgovaranje svih mantri. Seme lotosa je romantičan naziv za seme kineske kruške. Ove male su najčešće proizvedene u Kini a zatim se izvoze preko Nepala i Hong Konga. Male od bodi drveta napravljene su od iste vrste drveta pod kojim je Buda sedeo u trenutku kada je ostvario punu spoznaju uma. Ova zrna se mogu razlikovati u obliku i veličini. Generalno, postoje dve vrste zrna od bodi drveta: prva sa "suncem i mesecom", i druga sa trouglastim naborima po površini. Male sa "trouglovima" su posebno pogodne za prakse zaštitnika. Bodi drvo i seme lotosa podržavaju umirujuće, zaštitničke, fascinirajuće i obogaćujuće energije, kao i sve vrste mantri. Takođe, oba materijala su prijatni - ne zagrevaju se ili hlade i relativno su laki.

Među ostalim materijalima koji se koriste za male, amber ili sandalovo drvo su prilično česti. Male od sandalovog drveta, zbog mekoće, nisu baš trajan materijal, ali je njihova aroma veoma prijatna. Male od kostiju ili hematita - veoma čvrstog minerala, su prvenstveno namenjene za prakse zaštitnika.

Ukoliko se želi kvalitetna mala, preporučuje se bodi drvo, seme lotosa ili amber. Svakako, i ostali materijali mogu biti, isto tako, dobri. Boja male se može izabrati u skladu sa buda aspektom na koji se meditira, na primer: crna ili modro plava za Crni Ogrtač, zelena za Zelenu Taru, bela za Oči Ljubavi, plava za Medicina Budu, itd.

Postoji izreka da je znak "dobrog ukusa" ako mala staje u zatvorenu šaku. Ako je prevelika - to može biti znak ponosa.

 

Buddhism today, vol. 3

Prevod teksta Alexa C.