Šta je Ngondro

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

                                 Lama Ole Nidal

 

 

Nemoguće je preuveličati značaj Ngondra - četiri osnovne prakse tibetanskog budizma. Na direktan i veoma praktičan način, ove pripremne prakse bude naš potencijal, dok otklanjaju velove koji nas sprečavaju da doživimo i izrazimo sopstvenu prosvetljenu prirodu. Ono što nas naročito ometa jeste sklonost uma da se vezuje za svoje stalno menjajuće impresije. Na primer, iako pre pet minuta nismo doživljavali bes i najverovatnije da ga za pet minuta više neće biti, naš um još uvek postupa sa osećanjem kao da je supstantivno i stvarno. Zatim, iz takvog stanja stupa u akciju, pokrećući događaje u spoljašnjem svetu i sejući u podsvesti seme koje će dovesti do buduće patnje. Ovaj ciklus, koji je uglavnom izvan naše kontrole, predstavlja uobičajeno stanje bića; ljudi nemaju slobodu da odaberu ono šta će da dožive.

Budin cilj je da nam omogući spoznaju slobode koju smo, u stvari, uvek imali, da pomogne bićima da dožive otvorenu, jasnu, bezgraničnu prirodu uma. Buda nam ukazuje da je vanvremena suština uma savršena: otvorena poput prostora, blistavo inteligentna i živa, i bez bilo kakvih granica; iako neopipljiv i nematerijalan, um je u stanju da sve doživi i spozna. Opuštanje u ovoj primordijalnoj svesnosti donosi neustrašivost, spontanu radost i aktivno saosećanje - samo savršenstvo.

Um je u svojoj pravoj suštini neizveštačen i vanvremen. Da njegove impresije nisu stešnjene u sistem prosudjivanja i evaluacije, kao takvog bismo ga i doživeli. Ono što naša dela čini čistim je kontakt sa ovom osnovnom suštinom. Akumulacija dobrih impresija dovodi do spontanog uvida, koji nas onda podstiče na još više pozitivnih dela i rezultirajući rast nam omogućava da stvari sve više doživljavamo onakvim kakve zaista jesu. Bez filtera, možemo direktno da radimo sa onim što je tu.

Da bi osigurao i ubrzao naš razvoj, IX Karmapa, Vangčuk Dorđe, je dao Čag Čen Ngondro. Cilj ove četiri prakse je ostvarenje Mahamudre, najvišeg uvida, a naziv "Čag Čen Ngondro" znači "pripremni put za Mahamudru". U svakoj od četiri prakse, najviše ostvarenje predstavlja osnovu, put i cilj. Proces je isti: prvo otvaramo naše telo, govor i um ka aspektima prosvetljenja, znajući da se ne razlikuju od naše prave prirode. Onda pristupamo ponavljanjima, fizičkim vežbama, vizuelizacijama i mantrama koje sve to oživljavaju. Konačno, stapamo se sa ovim aspektima, potpuno manifestujući njihovu prosvetljenu energiju. Moć našeg uma da ovo učini uzdiže svo iskustvo na nivo Čiste Zemlje, stanje uma gde sve stvari vidimo u radosnoj svetlosti i gde dolazi do ubrzanja našeg napretka. Uvećavajući nivo dobre karme i uvida, Ngondro nas vodi ka konačnoj mudrosti Mahamudre.

Prva pripremna praksa, Utočište sa prostracijama, ima za cilj otklanjanje prepreka i sakupljanje dobrih impresija. To je veoma moćna fizička praksa, koja je uglavnom usmerena na aktivnosti tela.

Druga osnovna praksa, Dijamantski Um, pročišćava govor i telo, razvija i zasluge i uvid (uglavnom ovo drugo). Snovi i svakodnevna iskustva će ubrzo početi da odražavaju sve veću mudrost. Život ćemo i dalje shvatati veoma lično, ali će trenuci prostora i jasnoće postajati sve češći.

U trećoj praksi, ponudi mandale, mudrost i zasluge imaju podjednak značaj. Shvatamo da su Utočište kome dajemo ponude i naša suština, u stvari, jedno. Ovde, jedinstvo subjekta, objekta i akcije postaje mnogo jasnije.

Poslednja preliminarna praksa, guru joga, u osnovi je "meditacija tri svetla", kojoj prethodi niz molitvi. Prvenstveno razvija našu mudrost. Pročišćenje ostvareno kroz prve dve prakse, zajedno sa unutrašnjim bogatstvom koje je stvoreno ponudama mandale, omogućava vanvremeno stapanje Budinog tela, govora i uma sa našim. Na ovaj način, bljeskovi intuitivne mudrosti počinju da zaista utiču na naše živote i postaju sve stabilniji kako napredujemo na putu.

Ako imamo poverenja u našu inherentnu prirodu i u 2500 godina neprekinutog budističkog iskustva, otkrićemo da je primena ovih ponavljajućih praksi, koje neznanje seku u korenu, najbolji način da spoznamo našu prosvetljenu suštinu. Cak i najmudrije i najuverljivije misli se u trenutku smrti rasprše poput mehurića; one nam ne mogu pomoći. Sa druge strane, snažne darma navike koje utiču na naš totalitet neće nam pomoći samo u ovom životu, već i u trenutku smrti i nakon nje.

Tada, kada nestanu impresije čula i probude se kako sklonosti koje smo razvili tokom života, tako i vanvremene Buda energije našeg uma, možemo da prepoznamo aspekte na koje smo meditirali i stopimo se sa njima na nivou izvan vremenskih i prostornih ograničenja. Kao što se mentalna uznemirenja sastoje od ponavljajućih obrazaca, ponavljanje je i antidot koji ih otklanja. Stalno udarajući u istu tačku, dok ne probijemo velove neznanja, postojana moć uma će početi da se prirodno manifestuje.

Četiri puta po 111.111 ponavljanja (Utočišta sa prostracijama, Dijamantskog Uma, ponude mandale i guru joge) tako odseca bezbrojne prepreke i priprema nas za direktno iskustvo naše primordijalne prirode. Obično, kada pokušavamo da meditiramo, naš um odluta i postane pospan. Čak i ako dugo sedimo na istom mestu, ovaj nedostatak jasnoće i koncentracije biće i dalje biti prisutan. Videćemo da sedenje u nereformisanom stanju nema nikakvu vrednost i da čini ljude zavisnim ili nalik robotima. Zbog toga šamata ili, na tibetanskom šine (meditacija umirivanja uma, prev.) nije davana u autentičnom tibetanskom budizmu pre završetka Ngondra, ili u retkim slučajevima, paralelno. Ovde imamo jak razlog zašto zrelost, svežina i fleksibilnost karakterišu one koji idu tradicionalnim putem.

Kako onda praktikujemo? Ova delotvorna sredstva koristimo na način koji integriše telo, govor i um. Ako nam um odluta sa Buda aspekta, usredsredjujemo ga na energiju mantre. Ako nam je i ovo teško, usmeravamo pažnju na telesna osećanja, koncentrišući se na prostracije, na malu (brojanicu, prev.) u ruci ili na doživljaj našeg tela u formi Buda aspekta i na njegove energetske kanale. Ovo sprečava krutost i obeshrabrenost i predstavlja najbolji način da koristimo svoje vreme.