Sloboda delanja

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Lama Gendun Rinpoče

 

Svi mi tragamo za srećom i pokušavamo da izbegnemo patnju, i svako od nas čini sve što je u njegovoj moći da život učini ugodnijim i otarasi se svega što mu je neprijatno ili mu nanosi patnju. Usred ovog sukoba interesa, niko nema veliku slobodu izbora. Svaka situacija je prouzrokovana mislima, rečima i delima učinjenim tokom naših bezbrojnih prethodnih života, kojima smo zasejali seme karme koju trenutno proživljavamo. Sada smo svi uhvaćeni u ovu mrežu sazrevajuće karme, tako da, sviđalo se to nama ili ne, sila događaja nas neumitno nosi, a mi patimo još više jer je ono što se dešava u suprotnosti sa našim željama.

Buda je rekao da, ako želimo da saznamo šta smo činili u prošlosti, jednostavno posmatramo sopstveni život u sadašnjem trenutku, a ako želimo da znamo šta ćemo postati u budućnosti, potrebno je samo da pogledamo kakva su nam sadašnja dela. Ovo je važna izjava jer nam omogućava da shvatimo zašto prolazimo kroz iskustva koja sada imamo. Ako smo prirodno radosni, uvek dobrog zdravlja, ako u životu nemamo teškoća, onda možemo zaključiti da svo to blagostanje proističe iz dobrih dela koja smo činili u prošlosti. Ako smo, sa druge strane, često bolesni, suočeni sa problemima, bez sreće u životu, onda je sve to zbog negativnih stvari koje smo činili u prošlosti, tako da nema smisla da okrivljujemo druge za ono što nam se trenutno dešava. Pošto je naša pređašnja karma u procesu sazrevanja, ne možemo ništa učiniti da taj proces zaustavimo, a jedini izbor koji imamo leži u našoj reakciji na događaje.

Prava sloboda znači izabrati da reagujemo na pozitivan način na sve što se dešava, obezbeđujući da je ponašanje koje u ovom trenutku odaberemo ispravno, da bismo na taj način, u budućnosti, imali upravo onakva iskustava kakva želimo. Prepoznajemo da patnja potiče iz negativnih, a radost iz pozitivnih dela. Prema tome, na nama je da napravimo pravi izbor. Na primer, ako je neko prema nama agresivan, to je usled sazrevanja karme koju smo mi sami ranije akumulirali, i to ne možemo sprečiti. Ako odlučimo da sada reagujemo agresivno, to će samo dovesti do ponavljanja iste situacije. Ako, sa druge strane, praktikujemo strpljenje i budemo ljubazni prema toj osobi, stvorićemo uzroke buduće sreće. Mi činimo pravi izbor. To je sloboda delanja.