Buda u Silicijumskoj dolini

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

                                                  Intervju sa XVII Djalva Karmapom
 
                                                               Trinli Taje Dordjem
                                                    Menlo Park, Kalifornija, septembar 2003.

 

Ekipa časopisa "Buddhism Today" (Budizam danas), imala je privilegiju da se jednog toplog jesenjeg dana, u Kaliforniji, sretne sa dvadesetogodišnjim XVII Djalva Karmapom, poglavarom Karma Kadju linije tibetanskog budizma. Vozili smo se ka jugu, od San Franciska do imanja Sendi i Krisa Jena, Karmapinih pokrovitelja u SAD, da bismo vodili prvi formalni intervju koji je XVII Karmapa ikada dao.

Budizam danas: Veliko je zadovoljstvo razgovarati sa Vama tokom Vaše prve posete Sjedinjenim Državama. Kakvi su Vaši utisci o Americi i Amerikancima?

Karmapa: U Americi je sve veliko... Vidim velike puteve, velike automobile, čak su i ljudi veliki... (smeh). Ali, uopšteno govoreći, ljudi imaju otvorene umove, što je veoma važno za budizam.

Još u vreme kada sam bio jako mali, na Tibetu, želeo sam da putujem. Mogućnost posećivanja različitih mesta mi je uvek delovala uzbudljivo. Kada sam putovao po Evropi, ili bilo gde drugo, iz tih iskustava sam puno učio, a isto je bilo i ovde. Iako sam već dva meseca na istom mestu, još uvek puno učim. Sve u svemu, to je bilo sjajno iskustvo.

 

XVII Karmapa Taje Dorđe

BD: Koje su najznačajnije postavke budizma?

K: Budizam nije religija ili filozofija. Ono što budizam čini toliko posebnim i različitim od svih ostalih religija je činjenica da predstavlja metod koji nam omogućava da se povežemo sa svojom pravom suštinom. Pomoću budističkih metoda, moguće je spoznati prirodu svega. Može se reći "spoznati prirodu uma", jer um stvara ovaj samsarički svet. Iz tog razloga, um je veoma važan, ali inače, jednostavno bi se moglo reći "priroda svega". Šta god da vidimo, osećamo ili stvaramo, budizam opisuje prirodu svega toga.

Budizam je samo metod. Nije zasnovan na onome što je neko rekao ili na veri; zasnovan je na činjenicama. Kada koristimo ovaj metod, pokušavajući da dopremo do istine, mi ne koristimo samo darmu već i sve druge izvore, svo znanje koje možemo da dobijemo od ovog sveta, ne prijanjajući ni za šta od toga.

 

BD: Gde se tu uklapa bodićita (um bodisatve)?

K: Za nas, Karma Kadju praktičare, koji sledimo put Mahajane i Vadjrajane, bodićita je veoma važna. Bodićita sve čini sasvim drugačijim. Šta god da radimo, iako to još uvek radimo misleći na sebe, trebalo bi da radimo sa namerom da pomognemo drugima. Ovo je od suštinske važnosti za Vadjrajana budizam.

I Mahajana i Vadjrajana rade sa bodićitom.

Put Mahajane je širi i jasniji, ali ona je zasnovana na pravilima, na sledjenju uputstava. Vadjrajana koristi direktnija sredstva; ona je rizičnija i primamljivija. Idemo direktno u poslednju etapu, a odatle pokušavamo da se okrenemo i da vidimo kako smo tu dospeli.

Škole Hinajane i Mahajane će prvo posejati seme, onda će ga zalivati i dodavati mu djubrivo, a zatim će dobiti plod. One koriste veoma sistematičan pristup. U Vadjrajani pokušavamo da kombinujemo sadjenje semena sa samim plodom. Pokušavamo da ih približimo i koristimo svaki mogući način da dobijemo plod za nekoliko dana.

BD: Dakle, cilj uzimate kao polaznu tačku.

K: Da. Na taj način mi koristimo najdelotvornija sredstva.

BD: To je kao dodavanje djubriva i primena genetskog inženjeringa.

K: (smeh).

BD: Da li bi ste mogli da kažete nešto više o bodićiti?

K: Bodićita je sanskritska reč. U tibetanskom jeziku koristimo reči 'monpa sem khyed' i 'jukpa sem khyed'. 'Sem' znači um a 'khyed' znači stvoriti, namerno i stvarno stvoriti um bodićite. 'Monpa sem khyed' je bodićita težnje, a 'jukpa sem khyed' je aktivna bodićita.

Prvo je potrebno shvatiti samsarički svet kao patnju, a onda videti da su osetna bića zarobljena u ovoj patnji. Zatim, na osnovu ovog shvatanja, razvijamo posvećenost da otklanjamo patnju i pružamo radost. Na tibetanskom, to zovemo 'jampa' i 'nyinje'. 'Jampa' znači pružiti radost a 'nyinje' znači otkloniti patnju. Ovo je veoma jednostavno i osnovno. Mislim da su engleske reči "loving kindness" (jampa; blagonaklona ljubav, prev.) i "compassion" (nyinje; saosećanje, prev.).

Pružati trajnu radost ne znači obavljati dobrotvorni posao, već podučavati darmi i pomagati bićima da shvate smisao darme, kako da je koriste i kako da je praktikuju. I bodićita težnje i aktivna bodićita su neophodne.

Bodićita je važna kada se radi o darma aktivnostima. Moramo da pomognemo drugima, a i sebi. Pomažući drugima steći ćemo više razumevanja, a pomažući sebi bićemo u stanju da drugima pomognemo još više. Deluje u oba pravca.

BD: Šta je tačno aktivna bodićita?

K: Bodićita težnje ili namere je posvećenost da ostvarimo stanje prosvetljenja, dok aktivna bodićita znači stvarno ići putem ka prosvetljenju. Aktivna bodićita je hrabrost. To nije samo činjenje dobrih želja, a zatim bežanje, već njihovo sprovodjenje u delo, uzimanje situacije u svoje ruke i ulaženje u nju. Aktivna bodićita podrazumeva šest paramita (oslobadjajućih aktivnosti).

BD: Kada Vi, na primer, dajete učenja ili inicijacije, ili kada neko osnuje budistički meditacioni centar, da li je to aktivna bodićita?

K: Aktivna bodićita je kombinacija namere i aktivnosti. Bez namere, šta bi radili? Kada gradimo centar, dajemo učenja i inicijacije, ili čak kada meditiramo, potrebna nam je namera da to radimo da bi smo pomogli drugima, zar ne?

BD: Vi ste poglavar Karma Kadju linije. Šta je to Karma Kadju linija?

K: "Ka" na tibetanskom znači sva uputstva, a "dju" znači transmisija koja je prenošena od jednog ostvarenog majstora sledećem. Transmisija je čista, jasna i bez greške. Karma Kadju linija potiče od Tilope i Narope. Tilopa je primio transmisiju direktno od Dordje Čanga i od ostvarenih majstora četiri pravca u Indiji. Onda je prenesena Marpi, Milarepi i Gampopi. Gampopa je transmisiju predao trojici svojih najvažnijih učenika, naročito prvom Karmapi, Dusum Čenpi. Prvog Karmapu su zvali "Kampa Use". Kampa je regija u istočnom Tibetu, a "use" znači seda kosa.

Naša Kamcang Kadju linija počinje sa prvim Karmapom. Naše glavne prakse su Šest joga Narope i Mahamudra. Mahamudra je sanskritski izraz koji koristimo u Kadju školi. Tibetanska reč je Čag Dja Čenpo, i to je specifično učenje naše linije koje se sastoji od direktne meditacije na prirodu uma. Naravno, postoje drugi izrazi za Mahamudru u Njingmapa i Gelugpa školi, kao što su Tava Čenpo, Uma Čenpo i Dzogpa Čenpo.

BD: U čemu je razlika izmedju Mahamudre i Dzogćena?

K: To su samo različiti metodi. Postoje različiti pristupi za različite ljude, prema tome šta im odgovara. Na kraju krajeva, nije važno koji metod koristimo da bi smo postigli ostvarenje. Plod je uvek isti. To je kao kada bi smo rekli: "Sada ću da idem u Frankfurt, a tamo mogu stići Lufthanzom ili Junajtedom".

BD: Glavna praksa u našim budističkim centrima Dijamantskog puta je Guru joga XVI Karmape. Da li bi ste objasnili koristi ove prakse?

K: Potrebno je prvo shvatiti smisao Guru joge. Guru joga je meditacija na svog učitelja. Takodje, mogli bi smo da zamislimo miroljubivi ili zaštitnički Buda aspekt, ali razlog zašto radimo Guru jogu je taj da je učitelj ljudsko biće, baš kao i mi. Na ovaj način je lakše uspostaviti odnos sa njim; možemo da imamo jaču i bolju vezu. U stvari, bez učitelja, nikada ne bi smo znali za darmu. Guru je najbolji vodič, najbolji put. I meditacije na Buda aspekte i Guru joga su od suštinskog značaja, ali razlog zašto je Guru joga tako posebna je da bez učitelja nikada ne bi znali za Buda aspekte. Učitelj nam pokazuje sve. Preuzimamo sve njegove ili njene kvalitete i koristimo ih da bi smo postigli isti nivo ostvarenja.

Kada mislimo na učitelja, pošto je ljudsko biće kao i mi, možemo lakše da uspostavimo odnos sa njim i da nešto postignemo. Dakle, kada koristimo Guru jogu, blagoslov koji dobijamo je još veći, jednostavno zato što je naš um otvoreniji. U suprotnom, mogli bi da radimo Guru jogu meditirajući na kamen. To je isto. Ali sa učiteljem se osećamo sigurnije.

Sa druge strane, ne bi trebalo da mislimo o učitelju samo kao o ljudskom biću, već bi trebalo da razmišljamo i o njegovim kvalitetima. Ovi kvaliteti su Tri Dragulja (Buda, darma i sanga, prev.); učitelj ima sva tri. Poput Bude, on nije samo osoba, već neko ko nam pokazuje put ka prosvetljenju. Drugo, on poznaje darmu i treće, on ili ona nam pomaže na našem putu, a to je sanga. Ako mislite da je Guru joga meditacija samo na učiteljevo telo, onda će ona biti izvor samsare. Nema trajnog kvaliteta u ljudskom telu; to su samo meso i kosti.

Kroz Guru jogu, učitelj nam omogućava da shvatimo zadnju etapu, poslednji deo koji sve čini kristalno jasnim. Učitelj ima takav kvalitet.

 

BD: Izgleda da Guru joga mnogo više odgovara našem načinu života nego, na primer, Šest joga Narope.

K: Svaki oblik budističke prakse je od suštinske važnosti. Koju god praksu da radite, svaka je važna i sve su delotvorne. Ako vam nešto više odgovara i u to imate veće poverenje, rezultate ćete postići brže. Radi se o tome šta je najprikladnije za svakog pojedinca, za njegovu ili njenu situaciju, za vreme, čak i za kulturu.

BD: Da li možemo da postignemo ostvarenje velikih majstora bez dugih meditacionih povlačenja i praksi kao što su Šest joga Narope?

K: Kada govorimo o Šest joga Narope, mislimo o toliko mnogo stvari koje bi trebalo da uradimo, i to osećamo kao veliki teret. Onda čujemo da ako jednostavno radimo Guru jogu, možemo da ostvarimo isti rezultat. Onda kažemo: "Da, Guru joga je veoma kratka i mogu da je radim". Ali postepeno počinjemo da shvatamo posebne kvalitete metoda Šest joga Narope, kao što je na primer Pova, da ako ih ne radimo ne možemo da odemo tako duboko i ne možemo zaista da spoznamo istinu za tako kratko vreme. Tako, u jednom trenutku poželimo da praktikujemo Šest joga; to postaje neophodno. Pomoću Guru joge, približićemo se i dobiti deliće i komadiće Šest joga Narope. Ostićemo njihov ukus, ali nećemo imati kompletno iskustvo.

BD: Da li bi ste nam mogli reći nešto o moći mantre? Koje su koristi od ponavljanja mantre Karmapa Ćeno?

K: Mantru Karmapa Ćeno koristimo u Guru jogi XVI Karmape, da bi smo se približili Karmapinom nivou ostvarenja. Na tibetanskom 'karma' znači aktivnost, a 'pa' je osoba koja izvršava aktivnost. Karmapa jednostavno znači 'Čovek Aktivnosti'. Dakle, čak i mantra je vrsta Guru joge.

BD: Samo izgovaranje mantre je Guru joga?

K: Možda ne baš samo izgovaranje, već i razmišljanje o njenom smislu. Kada ponavljamo ovu mantru, veoma smo blizu Karmapine suštine; mi prizivamo njegovo telo, govor i um. Ove reči nose suštinu tri Karmapine forme: prošle, sadašnje i buduće. Možemo jednostavno reći da Karmapa, ili bilo koji drugi učitelj čiju Guru jogu radimo, otelovljuje Tri Dragulja.

Kada recitujemo šestosložnu mantru Čenreziga (skt. Avalokitešvara), Om Mani Peme Hung, otvaramo svoj um ka njegovim vanvremenim kvalitetima. Kada je Avalokitešvara uzeo bodisatva zavet i započeo svoju aktivnost, učinio je jake želje da svi koji ponavljaju njegovu mantru dobiju njegov blagoslov. Isto je i sa mantrom Karmapa Ćeno.

BD: Svaki Karmapa objavljuje da je Karmapa, a mi smo razumeli da ste i Vi uradili istu stvar u ranom detinjstvu.

K: Da, iako sam tada bio jako mali.

BD: Da li biste rekli da ste bili jako uvereni u to?

K: Da, i imao sam jak osećaj da mogu da uradim nešto dobro, jednostavno rečeno, da ću moći da sprovodim darma aktivnosti i da ću se prihvatiti izazova da podučavam. Bio sam jako uveren. U to vreme, bio sam sasvim mali i nisam tačno znao šta je taj osećaj značio. Bio je veoma čudan i počeo sam da ga shvatam tek kada sam imao šest ili sedam godina.

Kroz svoju praksu, sada mogu da kažem da sam u stanju da preduzmem i izvedem sve što i prethodni Karmapa, i da imam sposobnost da sve to uradim. To je ono što osećam. Na taj način - da - mogu da kažem da sam ja Karmapa. Karmapa jednostavno znači osoba koja izvršava aktivnost.

BD: Vi ste veoma sigurni da možete da preuzmete njegov zadatak.

K: Da, inače bih bio samo još jedno izdanje onih ljudi koji tvrde da su Karmapa. Nije dovoljno samo ponavljati: "Ja sam Karmapa". Da bi se prepoznao Karmapa, potreban je dokaz. Potrebno je da osoba koja je odgovorna za njegovo prepoznavanje mnogo radi i intenzivno meditira.

BD: U ovom slučaju Šamar Rinpoče?

K: Da, Šamar Rinpoče, uz pomoć još jednog lame.

BD: Sada živite u potpuno drugačijem okruženju od onog na Tibetu. Da li Vam nedostaje mesto gde ste odrasli? Da li imate osećaj da biste mogli tamo da se vratite?

K: Ko zna, možda ću se jednog dana tamo slobodno vratiti. Najveći deo svog detinjstva sam proveo u Lasi, ali ne nedostaje mi tako mnogo. Ono što mi nedostaje je tišina istočnog Tibeta, pašnjaci, planine i priroda.

BD: Da li mislite da je budizam na Tibetu u opadanju?

K: Ne sasvim. Mnogi učitelji su još uvek tamo i ima mnogo ljudi koji praktikuju darmu. Ako pogledamo istoriju, videćemo da učenja potiču iz Indije, kasnije su prenesena na Tibet, zatim u Kinu, u Evropu i tako dalje. U Indiji još uvek ima tragova budizma. Sigurno je da postoji jaka osnova na Tibetu. U odredjenom trenutku, budizam bi tamo mogao ponovo da procveta.

BD: Vaš otac je visoki lama Njingma škole. Možete li nam reći kako je uticao na Vas kada ste bili dete?

K: Imao je veoma jak uticaj. Mislim da sam zahvaljujući svom ocu, a takodje i majci, imao lakši pristup darmi. Pošto je moj otac veliki majstor Njingma škole, Rinpoče, njegovo poznavanje darme je veoma duboko. Učio sam mnogo više i napredovao brže od obične dece.

BD: Da li Vas je učio da meditirate?

K: Ne, ne baš da meditiram. Učio me je da čitam i pišem. U to vreme nisam imao tutora. Nisam išao u školu jer su moji roditelji mislili da to ne bi bilo bezbedno. Još u vreme kada sam bio jako mali, oni su na neki način shvatali ko sam. Dakle, svemu su me naučili moj otac i ujak.

BD: Imali ste mogućnost da učite kod kuće?

K: Da, imao sam sreće. Do trenutka kada sam napustio Tibet, znao sam mnogo. Naravno, nisam imao kompjuter, ali sam napamet naučio mnogo tekstova.

BD: Ko su sada Vaši glavni učitelji darme i da li biste mogli da kažete nešto o njihovim kvalitetima?

K: Skoro svaki učitelj ima svoje posebne kvalitete, i imao sam mnogo sreće da imam brojne učitelje darme. Primio sam opunomoćenja od Šamar Rinpočea, Čobje Tri Rinpočea, Luding Kenčen Rinpočea, Beru Kjence Rinpočea, Ken Trinli Paldjur Rinpočea i Peba Tulkua. Topga Rinpoče, Sempa Dordje i Kenpo Čodrak su me učili budističkoj filozofiji. Ponekad sam provodio po nekoliko meseci u meditacionom povlačenju. To je veoma važno, jer znanje nije dovoljno; neophodno je imati iskustvo.

BD: Gde ste stekli zapadno obrazovanje?

K: Nisam išao ni u jednu školu, ali sam učio mnogo od svojih nekadašnjih učitelja engleskog. Učio sam engleski od nekoliko ljudi, kao što su Mark Čeliščev, Amerikanac, Lusi, dama iz Novozelandske ambasade u Nju Delhiju, profesor Spring, Škot sa jakim britanskim akcentom i Šona i Stjuart Džarvis iz Australije.

Danas je moguće naučiti mnogo i uz pomoć modernih tehnologija, kao što je Internet. Iako sam već naučio mnogo, to još uvek nije dovoljno. Moram još da učim, u ovom svetu znanje je beskrajno. To je proces koji je u toku i nema mu kraja.

BD: Možete li nam reći nešto o nedavnim inicijacijama u izgubljene Marpa tantre koje ste primili od Luding Kenčen Rinpočea? Zašto se ove tantre smatraju tako dragocenim?

K: Šamar Rinpoče je nekoliko puta zamolio Luding Kenčen Rinpočea da prenese ove inicijacije, ali bilo je teško naći vremena za to u Indiji zbog bezbrojnih aktivnosti koje je Luding Kenčen Rinpoče tamo imao. Kada je odlučio da otputuje u Sietl, shvatili smo da bi to bila savršena prilika da primimo ove važne inicijacije ovde u Americi. To su skrivena učenja, koja nisu prenošena u našoj liniji dva veka. Srećom, praktikovana su u Sakja liniji, i ovo je bila dragocena prilika da ih vratimo. Primio sam dvadestdve inicijacije; ima nekih koje zbog našeg rasporeda nismo mogli da primimo. Rinpočeu je bilo potrebno dosta energije samo da bi dao ove dvadesetdve inicijacije. Morao je da meditira svakog dana po šest sati da bi se pripremio za svaku inicijaciju, a onda mu je bilo potrebno još po dva sata da bi dao svaku od njih. Duže inicijacije su trajale po dva dana.

BD: Zašto je važno preneti ove tantre?

K: Važno je da bude sačuvano mnogo različitih metoda. Sve one imaju istu suštinu, ali različite kvalitete. Da bi inicijacija mogla da bude data, potrebno je primiti usmena uputstva i transmisiju, a onda postići odredjeno ostvarenje. Uvek mora da postoji neko ko ima vremena da praktikuje, postigne ostvarenje i onda prenosi dalje.

BD: Da li mislite da danas ima učenika koji će biti u stanju da praktikuju ove tantre?

K: Rekao bih da, svako bi to mogao da uradi. Moramo da ih koristimo, a ne samo da ih čuvamo za budućnost.

BD: Ali, da li je to praktično moguće?

K: Svako mora da pronadje pravi trenutak i pravo vreme da ih koristi. To je isto kao kada kažemo da svako ima Buda prirodu. Na primer, postoje razne vrste voća u bašti, ali moguće ga je jesti tek kada je zrelo. Ako ga jedemo ranije, biće kiselo i teško za varenje.

BD: Znači, zavisi od praktičara, pojedinca, da li je on ili ona za njih spremna ili ne?

K: Da, ali čak i ako učenici još nisu spremni, učitelj bi još uvek pokušavao da stvori najbolje moguće uslove za njih da praktikuju. Zbog toga imamo darma centre.

BD: Kako vidite svoju aktivnost kao XVII Karmape?

K: To je još uvek dug put i predstoji mi mnogo izazova. Činim prve korake i mislim da će biti veoma interesantno.

BD: Da li je važno da Karmapa izvodi ceremoniju Crne krune?

K: Bilo je važno. To je bila tradicija koja se održavala do vremena XVI Karmape, ali to je ipak samo tradicija, ništa više od toga. Ja je ne smatram toliko važnom. Možemo je imati, ali i ako je ne budemo imali, neće biti velike razlike.

Kažemo da je Crna kruna simbol Karmapine aktivnosti, i to je bila istina u to vreme. Sada, u pravom trenutku, čak bi i bejzbol kapa mogla da otvori nečiji um. To je kao kvaka koja otvara vrata.

BD: U okviru Kadju linije postoje različiti načini praktikovanja, što ponekad dovodi do podela u sangi. Kao poglavar linije, da li vidite svoju ulogu kao nekoga ko će ujediniti i unificirati različite pristupe, ili raznolikost grupa i praktičara smatrate dobrodošlim i prirodnim stanjem stvari?

K: Prirodno je imati male podele. U vreme kada je Buda podučavao, postojalo je samo jedno razumevanje njegovih učenja. Nakon što je umro, pojavljivalo se sve više pristupa.

Različiti načini praktikovanja su dobri ako su delotvorni i ako pomažu ljudima. Ipak, ako se pojave neslaganja i nastanu teškoće, onda bi ih trebalo rešiti. Modernizovanje načina podučavanja će takodje možda biti potrebno. Zamisao nije uneti nešto novo, već koristiti različite izraze čuvajući istu suštinu.

BD: Šta čini metode Dijamantskog puta jedinstvenim?

K: Rekao bih da to nije ispravno pitanje. Nešto jedinstveno možete pronaći i u svim drugim budističkim metodama.
Dijamantski put je veoma moderan metod, naročito je delotvoran na Zapadu, i već smo videli mnoge rezultate. Na primer, u Evropi ima mnogo praktičara, mnogo centara, i ljudi nisu samo sledbenici, već imaju i odredjeno razumevanje, što je najvažnije. Na taj način, Dijamantski put je veoma delotvoran u savremeno doba. Verovatno više odgovara Zapadnom umu, pa je jedinstven na taj način.

BD: Razvoj u Evropi je uglavnom rezultat aktivnosti Lame Ole Nidala. Šta mislite, šta mu je omogućilo da postigne takve rezultate?

K: Mislim da on pruža veliki primer svima. Možete da vidite kako jedan pojedinac može da postigne izuzetno mnogo. Pre nego što je postao budista, bio je veoma neobuzdan. Ali, kada jednom uplovite u svoju Buda prirodu, možete da pomerate planine.

BD: Da li možemo da vam postavimo jedno lično pitanje? Da li vam je teško da uvek budete u centru pažnje?

K: Navikavam se (smeh). To ponekad može da iritira, ali u nekim kulturama to je način na koji se pokazuje poštovanje i radi se iz najbolje namere. U SAD i severnoj Evropi sve je jednostavnije i opuštenije.

BD: Koji je najbolji način da vam se obraćamo? Da li bi vaši učenici trebalo da vam se obraćaju sa Vaša Svetosti?

K: Ne bi mi smetalo ni jedno ime. Karmapa je u redu; veoma je jednostavno. Mislim da bih više voleo ime nego titulu.

BD: Šta je sa izvodjenjem prostracija pred učiteljem?

K: Prostracija u smislu pozdrava zavisi od situacije. U Aziji, to je deo kulture. Na Zapadu bi ponekad delovalo veoma neobično, pa možemo da je izostavimo. Za mene su prostracije obavezne, kada god primam inicijacije. U pravom kontekstu, one predstavljaju znak poštovanja. Ne bi trebalo da ih radimo bez razloga. Šta god da radimo u budizmu, trebalo bi da radimo sa ispravnim razumevanjem.

BD: Kako vidite budućnost Karma Kadju linije?

K: Budućnost izgleda veoma dobro (Karmapa se smeši). U našoj liniji ima mnogo ljudi zainteresovanih za darmu koji nisu samo sledbenici, već imaju i intelektualno razumevanje. Ovo je dobra osnova za dalji razvoj.

BD: Puno vam hvala.


Intervju su vodili Gosia Pelarin, Alison Tali, Tomek Lenhert i Bruk Veb.
Buddhism Today Vol.13, 2003