Rečnik budističkih pojmova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice

Za pretragu pojmova koristite alatku "Find on this page", skraćenicu "Ctrl+F" ili odaberite početno slovo tražene reči u donjem redu

 

A B C Č D Dj E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

 

A

Abidarma - budistički spisi sa filozofskim, kosmološkim i psihološkim temama.
Amitaba - v. Buda Beskrajne Svetlosti.
Amitajus - (tib. Cepame) Buda Beskrajnog Života. Meditacija na Budu Beskrajnog Života nema za neposredni cilj Prosvetljenje, ali pruža dragocenu mogućnost da život dugo koristimo zarad dobrobiti svih.
Anutara Joga Tantra - najviši od četiri nivoa učenja Dijamantskog puta.
Arhat - onaj koji je "pokorio neprijatelje", a to su "emocije i neznanje koji nas drže zarobljenim u samsari". Ideal Malog puta predstavlja Arhat, onaj koji je postigao oslobodjenje od patnje.
Asure - polubogovi područja želje.
Avalokitešvara - v. Oči Ljubavi.


B

Bardo - medjustanje. U učenjima Dijamantskog puta se obično govori o šest bardoa:

Bardo umiranja - interval od trenutka u kome započinje proces umiranja do trenutka u kome se um odvaja od tela.
Čo nji bardo - interval apsolutne prirode fenomena (skt. darmata), kada um boravi u svojoj apsolutnoj prirodi. Prva faza posmrtnog iskustva.
Bardo nastajanja - interval u kome se um kreće ka ponovnom rodjenju.
Bardo izmedju rodjenja i smrti - obična, budna svesnost tokom sadašnjeg života.
Bardo sna - stanje sna koje doživljavamo dok spavamo.
Bardo meditacije - stanje meditativne svesti.

Na Zapadu je postalo je uobičajeno da se rečju "bardo" označavaju prva tri od ovih stanja - stanja izmedju smrti i ponovnog rodjenja. Ona nisu ni manje ni više stvarna od snova i obične budne svesnosti.

Beli Kišobran - (tib. Dukar) prosvetljena ženska zaštitnica učenja. Spontano je emanirala iz Budinog temena.
Bernagčen - (tib. skt. Mahakala) v. Crni Ogrtač.
Bezoblično područje - bića bezobličnog područja su oslobodjena vezanosti, nemaju oblik ni
odredjeni položaj. Njihove patnje čine smrt i rodjenje u nižim područjima, do čega dolazi kada se istroši karma koja održava njihovo postojanje.
Ovo područje se sastoji od četiri nivoa meditativne koncentracije:
*Beskrajni prostor
*Beskrajna svesnost
*Baš ništa
*Ni razlikovanje ni ne razlikovanje
Rodjenje u bezobličnom području se dešava nakon postizanja istog stanja meditativne koncentracije (skt. samadi) u prethodnom životu. Osoba uživa u ovom stanju samadija koje je bez ikakve patnje. Ali, održavanje ovog stanja bez razvitka meditacije koja dovodi do uvida u prirodu uma (skt. vipasana, tib. la tong) ne vodi do oslobodjenja, već do rodjenja u bezobličnom području. U ovom području je moguće boraviti milione godina, veoma je prijatno, ali beskorisno.
Bodgaja - (doslovno, Dijamantsko Sedište) sada selo u severnoj Indiji. Tako se zove mesto
na kome prvi Buda svakog Darma perioda manifestuje puno prosvetljenje.
Bodićita - v. Prosvetljeni um.
Bodisatva - onaj koji je dao veliki zavet da će osloboditi sva bića patnje i voditi ih ka prosvetljenju. Bodisatve iz saosećanja odlažu svoj ulazak u Nirvanu, da bi bile u stanju da druge vode ka oslobodjenju i prosvetljenju.
Bodisatva zavet - obećanje da ćemo uvek sve raditi sa ciljem da se što pre prosvetle sva bića. Zavet se daje u prisustvu bodisatve i ponavlja što je moguće češće.
Boginja Dugog Života - (tib. Ceringma) najvažnija Milarepina partnerka
Bogovi - bića koja žive u najmanje bolnom od šest područja samsare. Njihovi životi su dugi i
ispunjeni čulnim radostima, ali se završavaju velikom žalošću, jer predvidjaju svoje buduće rodjenje u nižim oblicima postojanja. Postoje bogovi područja želje, područja oblika i bezobličnog područja.
Buda - (tib. Sangdje) ime koje označava stanje uma. "Sang" znači "savršeno pročišćen" od svih nečistoća, "Dje" znači "savršeni razvitak" svih kvaliteta i mudrosti.
Buda aspekt - (tib. jidam) ogromna bogatstva prosvetljenog uma se izražavaju bezbrojnim formama energije i svetlosti. Poistovećivanje sa njima u meditaciji i svakodnevnom životu brzo dovodi do budjenja naše Buda prirode.
Buda Beskrajne Svetlosti - (tib. Opame, skr. Amitaba) njegovo mentalno područje je Čista Zemlja Najvišeg Blaženstva.
Buda Darma Centar - (tib. Sangdje Čo Ling) tokom svojih poseta Zapadu, Lopon Ceču Rinpoče je sticao sve više učenika koji su ga zatim posećivali u Nepalu. Da bi njima i svojim lokalnim učenicima obezbedio smeštaj, u Katmanduu je osnovao "Buda Darma Centar" U ovom centru monasi i nezaredjeni učenici stiču znanja iz oblasti Mahajana i Vadjrajana budizma.
Buda Isceljenja - (tib. Sangdje Menla) meditacija na Budu Isceljenja vodi ozdravljenju, oslobodjenju od izvornog neznanja i ostvarenju Budinstva.
Buda Mudrosti na Lavu - (tib. Djampel Maseng, skt. Simhasana Mandjušri) otelovljenje mudrosti svih Buda. Meditativni aspekt koji se često koristi u Kadju školi.
Buda priroda - (skt. Tatagatagarba) je osnova prosvetljenja koju imaju sva bića. U neprosvetljenom stanju, Buda priroda je prekrivena velovima, a takvo biće se naziva "osetno biće". Prosvetljenje se ostvaruje kada se ovi velovi uklone i doživi čista suština Buda prirode. Buda priroda je identična "kajama" (v. tri kaje).
Buda Šakjamuni - (560. - 478. p.n.e.) ime istorijskog Bude. Rodjen kao "Sidarta Gautama", nakon postizanja prosvetljenja nazvan je "Šakjamuni", što znači: "Mudrac Šakja klana."
Budizam - učenja istorijskog Bude, Sidarte Gautame, su osnova onoga što se naziva
budizmom. Budizam se sastoji od tri nivoa učenja: Malog puta (Teravade), Velikog puta (Mahajane) i Dijamantskog puta (Vadjrajane).
Bumi - doslovno "osnova". Etape ostvarenja i aktivnosti na bodisatvinom putu ka Prosvetljenju. Ima ih deset:

*Najradosniji
*Neumrljani
*Osvetljujući
*Zračeći
*Veoma težak za uvežbavanje
*Manifestujući
*Dalekosežući
*Nepokolebljivi
*Izuzetna inteligencija
*Oblak Darme

C

Ceringma - v. Boginja Dugog Života.
Crna Kruna - atribut Karmape. Označava njegovu sposobnost da pomogne svim bićima. Ovo energetsko polje (koje je stalno iznad njegove glave) dodelile su mu ženske Bude pre više hiljada godina, na dan njegovog prosvetljenja. Fizička replika koju Karmapa koristi tokom ceremonija ima moć da otvori najdublje podsvesne nivoe prisutnih, omogućavajući Karmapi da svoju beskrajnu prostornu svesnost razmeni za ihnibicije i patnje bića. Crna kruna predstavlja sredstvo za postizanje oslobodjenja samim činom vidjenja. Samo Karmapa može da je koristi.
Crni Ogrtač - (tib. Bernagčen) glavni zaštitnik Karma Kadju linije.
Crvena Mudrost - (tib. Dordje Pamo, Skt. Vadjravarahi) personifikuje najvišu mudrost svih Buda. Njeno ime, doslovno prevedeno, je "Dijamantska Krmača". Krmača ili svinja simbolizuje izvorno neznanje, transformisano u najvišu mudrost.
Curpu - Karmapin manastir na Tibetu. Nalazi se na visini od 4600 m, dva sata vožnje
severozapadno od Lase. XVI Karmapa je morao da napusti Curpu usled kineske invazije na Tibet.

Č

Čagdja Čenpo - v. Mahamudra.
Čakrasamvara - v. Najviša Radost.
Čana Dordje - v. Dijamant u Ruci.
Čang Čub Či Sem - v. prosvetljeni um.
Čenrezi - v. Oči Ljubavi.
Čista Zemlja - čiste zemlje manifestuju Bude. To nisu mesta koja mogu biti locirana
geografski, već se radi o prostorima uma. Kao ljudsko biće možete ih doživeti ovde i sada pomoću meditacije. Za ljude koji nisu ostvarili oslobodjenje, to znači Područje Velike Radosti, Čista Zemlja Bude Beskrajne Svetlosti. Ovaj nivo svesti je moguće dosegnuti pomoću odredjenih meditacija i jakih želja.
Čisto Područje - polje svesti Bude. Doživljava se kao stalni rast blaženstva u palati energije i svetlosti. Nastaje iz 37 savršenih kvaliteta.
Čo - v. Darma.
Čo Ku - v. Stanje Istine.
Čo Nji Bardo - v. Bardo.
Čokor Dučen - u tibetanskom kalendaru naziv dana na koji je Buda dao svoje prvo učenje.
Čorten - v. Stupa

D

Dagpo Kadju Ling - Karmapino glavno evropsko sedište. Nalazi se u Francuskoj, u Dordonji, blizu Peyzac le Moustiera. Njime upravlja lama Djigme Rinpoče. Otvoreni centar za meditaciju i studije, koji je 1975. godine osnovao XVI Gjalva Karmapa. Veliki tibetanski majstori budizma i zapadne lame vode programe kojima mogu da prisustvuju kako budisti, tako i ne-budisti.Središte Centra čini Institut namenjen očuvanju i prenošenju tradicije. Institut se još uvek razvija, a u njemu se nalazi i velika biblioteka koja služi kao mesto učenja, istraživanja i razmene saznanja. Dagpo Kadju Ling ima mnoge manje ogranke širom Francuske i drugih zemalja Evrope. Više informacija možete pročitati na internet adresi www.dhagpo-kagyu.org
Dakini - ženski energetski princip, povezan sa znanjem, inteligencijom i mudrošću.
Dalaj Lama - politički lider tibetanske vlade u egzilu i jedan od vodećih lama Gelug tradicije tibetanskog budizma (duhovni poglavar Gelug škole je Ganden Tripa Rinpoče, "Držalac Ganden Trona"). V. Gelug.
Damcig - v. veza.
Damcigpa - v. zaštitnik.
Darma - (tib. Čo) sanskritski naziv za Budina učenja. Takodje se odnosi na kosmički zakon karmički odredjenog ponovnog rodjenja i na učenja ove univerzalne istine, koja su postojala i pre rodjenja Bude Šakjamunija.
Darmadatu - područje svih fenomena, prostor u kome se sve dešava.
Darmakaja - v. Stanje istine.
Darmata - osnovna priroda svih fenomena, suština stvarnosti.
Devačen - v. Područje Velike Radosti.
Dijamant u Ruci - (tib. Čana Dordje, Skt. Vadjrapani) personifikacija moći i energije svih Buda.
Dijamantska sutra - v. Pradjnaparamita.
Dijamantski Bodež - (tib. Dordje Purba, Skt. Vadjrakilaja) zaštitnički aspekt Dijamantskog Uma i važna personifikacija aktivnosti Buda.
Dijamantski put - (tib. Dordje Tegpa, skt. Vadjrajana) metodi brze transformacije zasnovani na motivaciji i filozofiji Velikog puta (Mahajane). Može se praktikovati jedino uz spremnost da se sve stvari vide na nivou čistote.
Dijamantski Trbuh - (tib. Dordje Drolo) zaštitnički aspekt Guru Rinpočea.
Dijamantski Um - (tib. Dordje Sempa, skt. Vadjrasatva) personifikuje pročišćavajuću
moć svih Buda. U Njingma tradiciji Dijamantski Um predstavlja "Stanje radosti". Iz bezobličnog "Stanja istine" spontano se manifestuju dva stanja da bi pomogla bićima. Jedno od njih je "Stanje radosti" ili Sambogakaja, koje postoji da bi pomoglo onim bićima čiji umovi su već u velikoj meri pročišćeni - bodisatvama.
Dolkar - Bela Osloboditeljka (v. Osloboditeljka).
Dolma - Zelena Osloboditeljka (v. Osloboditeljka).
Dordje - (skt. Vadjra) nešto nesalomivo, nešto što može da iseče bilo šta drugo. U doslovnom prevodu vadjra znači munja ili dijamant. Dordje ili vadjra je ritualno sredstvo Dijamantskog puta koje simboliše metode. Pošto su metod i mudrost neodvojivi, dordje se upotrebljava u kombinaciji sa zvonom, koje simboliše mudrost. Vadjra može da ima devet, pet ili tri kraka. Krakovi 'miroljubive' vadjre se sreću na vrhu dok su krakovi 'gnevne' vadjre pomalo rašireni na kraju. Pet krakova vadjre simbolišu pet mudrosti.
Dordje Drolo - v. Dijamantski Trbuh.
Dordje Pamo - v. Crvena Mudrost.
Dordje Purba - v. Dijamantski Bodež.
Dordje Sempa - v. Dijamantski Um.
Dordje Tegpa - v. Dijamantski put.
Dukji Korlo - v. Točak Vremena.
Dukar - v. Beli Kišobran
Dvanaest karika medjuzavisnog nastajanja - (skt. Pratitjasamutpada) na razne
načine se može doći do shvatanja da boravak u samsari nije poželjan. Jedan od njih je razmišljanje o načinu na koji samsara funkcioniše. Nakon shvatanja
prirode samsare, potrebno je težiti oslobodjenju.

*Neznanje: Ne prepoznajemo pravu prirodu uma, verujemo u stvarno postojeće 'sopstvo'.
*Formacija: Ovo neznanje dovodi do nastanka uznemirujućih emocija, koje rezultiraju delima. Ova loša dela ostavljaju imprinte na tok svesti (v. karma) koji će se pod odgovarajućim okolnostima manifestovati i oblikovati naše buduće postojanje.
*Svest: tok svesti nosi imprinte i omogućava njihovo sazrevanje.
*Ime i oblik: Navike iz prošlih života dovode to toga da smatramo da se 'sopstvo' sastoji od tela (oblik) i mentalnih akcija (ime) (v. skande).
*Čula: Deo su 'imena' i omogućavaju uspostavljanje kontakta sa spoljašnjim svetom.
*Kontakt: u ovoj karici je uspostavljen kontakt svesti sa objektima.
*Osećaj: Kontakt sa prijatnim objektima dovodi do prijatnih osećanja, kontakt sa neprijatnim objektima dovodi do neprijatnih osećanja.
*Vezanost: osećaji dovode do vezanosti (želje).
*Žudnja: pokušavamo da dobijemo objekte koje želimo ili da izbegnemo one koje ne želimo. To stvara nove imprinte u svesti.
*Nastajanje: posle smrti imprinti u svesti dovode do novog postojanja.
*Rodjenje: radjamo se u skladu sa imprintima (v. karma).
*Starenje i smrt: pošto smo rodjeni postajemo sve stariji i stariji i konačno umiremo.

Postoje i drugi načini objašnjavanja ovog pojma.

Dzogćen - v. Maha Ati.

Dj

Djampel Maseng - v. Buda Mudrosti na Lavu.
Djambala - (tib. Dzambala) Buda aspekt koji donosi bogatstvo.
Djigme Rinpoče - je rodjen u porodici XVI Karmape Rangdjung Rigpe Dordjea, kao brat Šamar Rinpočea i reinkarnacija tibetanskog jogija. Od Karmape je primio obimna učenja, i on ga je tokom svoje prve posete Zapadu, postavio za svog predstavnika. Od tada lama Djigme Rinpoče upravlja Karmapinim glavnim evropskim sedištem, Dagpo Kadju Lingom u Francuskoj. Tamo je dao brojna budistička učenja i pomagao da se Dagpo Kadju Ling razvije od male seoske kuće u veliki centar. On je veoma cenjeni lama, poznat i po velikim organizacionim sposobnostima. Svojim velikim znanjem, shvatanjem Zapadnog načina života, praktičnom mudrošću, toplinom i humorom je doneo mnogo dobrobiti velikom broju ljudi.
Djigtenpa - v. zaštitnik.

E

Emocija - v. uznemirujuće emocije.

F

 

G

Gampopa - (1709 - 1153) najvažniji Milarepin učenik i učitelj prvog Karmape, Dusum Ćenpe. Buda je predskazao da će Gampopa širiti Darmu po Tibetu. Začetnik monaških Kadju transmisija.
Gelug - najmladja od četiri škole tibetanskog budizma. Ova reformisana škola koju je osnovao Congkapa, naglašava izučavanje spisa i monašku tradiciju. Iako poseduje nekoliko Tantri, ne priznaje prvu, Njingma transmisiju budizma na Tibet i često podvlači kako pripada Velikom putu, a ne Dijamantskom putu.
Gendun Rinpoče - lama Gendun Rinpoče je bio veliki majstor meditacije i duhovni starešina Dagpo Kadju Linga (u Francuskoj). Proveo je više od trideset godina intenzivno meditirajući u samoći. U Evropu ga je poslao XVI Karmapa Rangdjung Rigpe Dordje. Preminuo je oktobra 1997.
Gjalva Gjamco - v. Svemoćni Okean.
Gompa - doslovno "meditirati". Treća faza prakse, koja sledi nakon primanja učenja i
uputstava i ulaganja napora u cilju njihovog shvatanja. Gompa, je u stvari, sama praksa meditacije.
Guru Rinpoče - (tib. Pema Djungne, skt. Padmasambava, doslovno Iz Lotosa Rodjen) emanacija Bude Amitabe, jogi koji je u VIII veku doneo celokupan opus budističkih učenja na Tibet. Najverovatnije je poreklom sa teritirije današnjeg Afganistana, a na Tibet je došao 810. gde je proveo više od 55 godina. Tokom uzbudljivog života je manifestovao mnoga čuda. Duboko ga poštuju tri nereformisane škole tibetanskog budizma i osnivač je jedne od njih - Njingma škole. Njegovo energetsko polje je naročito prisutno desetog dana nakon mladog meseca.

H

Hajagriva - v. Konjska Glava.
He Vadjra - (tib. Kje Dordje) O Dijamanta ! Značajan jidam vezan za učenja viših nivoa Dijamantskog puta.
Hinajana - (Mali put ili Malo vozilo) izraz koji se koristi u Mahajana budizmu. Ističe činjenicu da sledbenici Malog puta stavljaju naglasak na sopstveno oslobodjenje iz ciklusa postojanja, za razliku od sledbenika Velikog puta (Mahajane), koji stavljaju naglasak na dobrobit drugih. Ostali aspekti učenja Malog puta se ne razlikuju mnogo od onih koja pripadaju nivou Mahajane. Umesto izraza Hinajana, trebalo bi koristiti izraz Teravada (Put ili Vozilo starih), pošto sledbenici ovog puta sebe tako nazivaju. V. Mali put.
Hung - osnovni ili semeni slog koji se nalazi u mnogim mantrama.

I

Inicijacija - (tib. vang, skt. abišeka) bolja reč je opunomoćenje. Ceremonija koja uvodi praktičara u polje moći odredjenog Buda aspekta. Može biti data kao blagoslov, ili na početku prakse. Takodje su potrebni "lung", čitanje teksta i "tri", objašnjenje same prakse. Delotvornost ovih metoda za razvoj svesti ne može biti prenaglašena.

J

Jamantaka - (tib. Šin Dje Ce) moćni zaštitnički aspekt Mandjušrija - Bude Mudrosti.
Jewel Ornament of Liberation - najvažniji Gampopin filozofski rad. Objašnjava gledište i

metode Velikog puta. Odličan uvod u osnovna učenja.
Ješe - primordijalna svesnost.
Ješe Kandro - dakini najviše mudrosti.(v. Dakini)
Jidak - gladni duhovi, stanovnici jednog od tri niža područja Samsare (paklovi, područje gladnih duhova i područje životinja). Jidake muči nezajažljivi apetit.
Jidam - v. Buda aspekti.
Jogi - naziv za praktičara Dijamantskog puta budizma. Takodje se koristi za praktičara koji doživljava svoj um na apsolutnom i relativnom nivou simultano, za nekog ko doživljava sopstveni um u njegovom prirodnom stanju.

K

Kadju škola - jogička transmisija i jedna od četiri glavne škole tibetanskog budizma. Obuhvata i stara (Njingma) i nova (Sarma) učenja koja su preneta na Tibet. Pre svega je usmerena na prakse i zove se "usmena" ili škola "savršenstva". Na Tibet ju je preneo Marpa oko 1050. Svoju snagu zasniva na bliskoj vezi izmedju učitelja i učenika. Četiri velike i osam manjih škola su osnovala trojica najistaknutijih Gampopinih učenika. Danas su glavne škole spojene u Karma Kadju čiji poglavar je Karmapa. Medju manjim, Drugpa i Drigung imaju brojne pristalice u Butanu i Ladaku.
Kalačakra - (doslovno, Točak Vremena) ciklus kompleksnih učenja koji sjedinjuje kosmologiju, istoriju, psihologiju i duhovnu praksu u jedan koherentan sistem. Naziv tantre i Točka Vremena predstavljenog u njoj.
Kalpa - ogromni period vremena.
Kandjur - skup od 108 tomova izvornih Budinih učenja. (v.Tendjur)
Karma - (tib. le, doslovno - delo) zakon uzroka i posledice. Svaka spoljašnja i unutrašnja
situacija zavisi od impresija uskladištenih u umovima bića i u svetu oko njih. Njih stvaraju naše sadašnje fizičke, verbalne i mentalne aktivnosti.
Karma Gen - ovaj centar Kadju linije se nalazi u Španiji, u planinama Andaluzije, blizu sela Aldea Alta (u blizini Malage). U Karma Gen svake godine dolazi veliki broj ljudi iz celog sveta da bi prisustvovali kursu Pove koji predvodi lama Ole Nidal. U neposrednoj blizini se nalazi jedina Kalačakra stupa na Zapadu, za čiju je izgradnju zaslužan Lopon Ceču Rinpoče, koji je tokom niza godina posećivao Karma Gen i davao brojne inicijacije. Karma Gen je i naziv manastira koji je u istočnoj pokrajini Tibeta - Kamu - osnovao prvi Karmapa. Ovaj manastir je bio jedno od tri glavna Karmapina sedišta na Tibetu.
Karmapa - (doslovno, Čovek Aktivnosti) prvi svesno ponovo rodjeni lama Tibeta i duhovni poglavar Karma Kadju linije. Karmapa otelovljuje aktivnost svih Buda. Njegovo pojavljivanje su predskazali Buda Šakjamuni i Guru Rinpoče.
Do sada je bilo sedamnaest inkarnacija:
*Dusum Ćenpa 1110 - 1193
*Karma Pakši 1204 - 1283
*Rangdjung Dordje 1284 - 1339
*Rolpe Dordje 1340 - 1383
*Dešin Šegpa 1384 - 1415
*Tongva Donden 1416 - 1453
*Čodrag Djamco 1454 - 1506
*Mićo Dordje 1507 - 1554
*Vangčuk Dordje 1556 - 1603
*Čojing Dordje 1604 - 1674
*Ješe Dordje 1676 - 1702
*Čangčub Dordje 1703 - 1732
*Dudul Dordje 1733 - 1797
*Tegčog Dordje 1798 - 1868
*Kačab Dordje 1871 - 1922
*Rangdjung Rigpe Dordje 1924 - 1981
*Taje Dordje 1983 -

Karmapa meditacija - v. meditacija tri svetla.
Kenpo - glavni učitelj ili duhovni starešina manastira. Ova titula se takodje dodeljuje učenim lamama.
KIBI - Karmapin medjunarodni budistički institut nalazi se u Nju Delhiju i u njemu se održavaju četvorogodišnje budističke studije. Nastava se održava od sredine oktobra do sredine marta. Osnovni kurikulum obuhvata budističku filozofiju, budističku epistemologiju i tibetanski jezik. Kursevi su prilagodjeni potrebama kako početnika, tako i naprednih učenika. Detaljne informacije o Institutu i nastavi možete pogledati na internet prezentaciji www.karmapa-institute.org
Kjab Dro - v. Utočište.
Kjil-kor - v. mandala.
Kleša - jedan od osam aspekata svesti. (v. uznemirujuće emocije)
Konjska Glava - (tib. Tamdrin, skt. Hajagriva) zaštitnik Čiste Zemlje Najviše Radosti.
Koren lama - učitelj od koga smo primili opunomoćenja, uputstva i zavete koji čine srž naše
prakse.
Kosmologija - u budizmu postoje različite kosmologije. Hinajana, Mahajana, Kalačakra i Mahamudra imaju različite načine objašnjavanja i gledanja na svet. Sva ova objašnjenja su drugačija od stanovišta savremene astrofizike.

" U kosmologiji Hinajane (Teravade) postoji samo jedan svet - naš. U središtu sveta nalazi se planina Meru sa planinskim vencima i četiri glavna kontinenta koji okružuju ovu planinu. Južni kontinent 'Džambu' (Indija) je mesto na kome svi mi živimo. Drugi kontinenti su takodje naseljeni, ali Džambu je jedino mesto gde bića mogu da sazrevaju. Činjenjem dobrih dela, karma bića može biti ispunjena dobrim impresijama. Bez početka ili kraja karma bića stvara i uništava svet za svetom.
" U kosmologiji Mahajane struktura sveta (Meru, četiri glavna kontinenta) je istovetna svetu Hinajane. Ali ne postoji samo jedan svet, već bezbroj njih. Oni su uredjeni na hijerarhijski način. Svetovi nisu stvoreni samo karmom već takodje saosećanjem Buda i zavetima bodisatvi. Ni ovde nema početka u prostoru ili vremenu. Svetovi se stvaraju i uništavaju sve dok bića ne budu oslobodjena patnje cikličnog postojanja.
" Kosmologija Kalačakre sadrži neznatno drugačiji opis sveta. Ova kosmologija se bavi integracijom makrokozma i mikrokozma u koherentan sistem. Takodje sadrži i astrološki sistem.
" U Mahamudri, u stvari, i nema kosmologije. Govori se o 'ne-kosmologiji'. U gore pomenutim kosmologijama karma je uzrok stvaranja i uništavanja svetova. Mahamudra definiše univerzum kao primordijalnu čistotu. Sve doživljeno je samo ekspresija čistog stanja uma.

Kuntu Sangpo - (skt. Samantabadra) personifikacija Darmakaje. U Njingma tradiciji Darmakaja se naziva "Stanje istine". Simboliše ga primordijalni Buda Kuntu Sangpo. Sva učenja Darme potiču iz "Stanja istine", potpunog ostvarenja prirode uma.

L

Lama - (doslovno, najviša majka) učitelj. Izuzetno važan na Dijamantskom putu. Bez njega nema ključa za najdublja učenja.
Lame Naldjor - v. meditacija tri svetla.
Lag tong - (skt. Vipassana) meditacija koja razvija uvid u prirodu uma. Ponekad se naziva analitičkom meditacijom. Jedan od dva tipa meditacije koji se nalaze u svim budističkim tradicijama - druga je meditacija umirivanja (tib. ši ne).
Le - v. karma.
Losar - naziv Nove godine u tibetanskom kalendaru.
Lung - ritualno čitanje tekstova Dijamantskog puta. Samo slušanje slogova prenosi njihovo unutrašnje značenje. v. opunomoćenje.

M

Madjamaka - (tib. u ma) srednji put. Filozofska škola bazirana na Pradjnaparamita sutrama i njihovoj doktrini praznine. Madjamaka se bavi prevazilaženjem kako afirmacije tako i negacije i naglašava zavisno poreklo svih stvari.
Mala - (brojanica) služi za brojanje mantri. Mantre su ekspresije Buda - aspekata na nivou zvuka. U odredjenim tehnikama Dijamantskog puta mantre se broje da bi se obezbedilo postizanje odredjenih meditacionih rezultata. Veliko zrno na kraju male predstavlja mudrost koja prepoznaje prazninu a cilindrično zrno iznad, samu prazninu, zajedno simbolizuju savladavanje svih suprotnosti.
Mali put - (tib. Tek Cung, skt. Hinajana, danas - Teravada) put "onih koji slušaju" (skt. Sravake) i "Buda koje ne podučavaju" (skt. Pratjeka Bude). Ovde je fokus na sopstvenom oslobodjenju. Rasprostranjen je u zemljama jugoistočne Azije.
Mandala - (tib. Kjil - kor, doslovno, centar - krug) polje moći koje nastaje iz potencijala prostora. Prosvetljena mandala se manifestuje iz 37 savršenih kvaliteta Buda i bodisatvi.
Mantra - (tib. ngag) prirodna vibracija Buda aspekta. Kada se koristi, Buda je tu. Važan deo meditacija Dijamantskog puta.
Maha Ati - (tib. Dzogpa Čenpo) "Veliko savršenstvo" je apsolutno učenje stare, Njingma tradicije. Suština i cilj odgovaraju Mahamudri Kadju transmisije.
Mahajana - v. Veliki put.
Mahakala - v. Veliki Crni.
Mahamudra - (tib. Čagdja Ćenpo) "Veliki pečat" stvarnosti. Buda je izjavio da je ovo njegovo konačno učenje. Uglavnom se uči u Kadju tradiciji i dovodi do direktne spoznaje uma. Mahamudra se sastoji od osnove, puta i cilja i čini suštinu svih budističkih učenja.
Mahaside - veliki indijski tantrički majstori poznati po stvaranju promena u svetu fenomena pomoću duhovnih moći. Vodili su poreklo iz svih slojeva društva. Razvili su metode pomoću kojih Darmom mogu delotvorno da se bave ljudi različitih kapaciteta i sklonosti.
Maitripa - (1007 - ?) bio je jedan od Marpinih učitelja i preneo mu je učenja Mahamudre. Marpa je Mahamudra učenja takodje primio i od Narope.
Maitreja - sledeći Buda koji će se pojaviti u sadašnjem dobu.
Marpa - (1012 -1097) "Veliki Prevodilac". Putujući tri puta u Indiju, i donoseći sa sobom učenja, Marpa je doveo do obnove budizma na Tibetu. Njegovi glavni učitelji su bili Naropa i Maitripa. Bio je prvi nosilac Kadju linije na Tibetu u učitelj najvećeg tibetanskog jogija - Milarepe. Laičke i jogi transmisije Kadju linije se često zovu "Marpa Kadju".
Meditacija - (tib. gom) reč meditacija se koristi da označi samu praksu. Ali, ona je u stvari samo treća etapa budističke prakse. Prva je primanje učenja, druga napor da se shvate i konačna etapa je meditacija. Dok meditiramo mi spiritualizujemo ono što smo naučili. Ispravno razumevanje budističkog puta je neophodno za uspešnu meditaciju.
Meditacija tri svetla - (tib. Lame Naldjor, skt. Guru joga) meditacija na Budu u obličju svog učitelja. Najdirektniji način primanja blagoslova tela, govora i uma učitelja je identifikacija sa njegovim prosvetljenim stanjem. To ne znači da postajete njegova indigo kopija, već da počivate u istom neustrašivom prostoru uma.
Medjuzavisno nastajanje - ovu važnu temu je Buda ukratko objasnio na sledeci način:

Uzroci i okolnosti koji dovode do rezultata'. 'Medjuzavisno nastajanje' znači da svi fenomeni (objekti) postoje jedino u medjuzavisnosti sa drugim fenomenima.
Uzroci su podeljeni na unutrašnje (v. dvanaest karika medjuzavisnog nastajanja) i spoljašnje (objašnjeni kao stadijumi razvoja zrna pirinča u biljku).

Okolnosti su, takodje, podeljene na unutrašnje (materija našeg tela, tečnosti unutar tela, toplina tela, dah, telesni otvori i svesnost) i spoljašnje okolnosti (zemlja, voda, vatra, vetar, prostor i vreme).

Medjuzavisno nastajanje može takodje biti posmatrano i sa druge tačke gledišta: svi fenomeni postoje jedino u zavisnosti od svojih delova. Sto postoji samo zato što ima radnu površinu i noge. Noge postoje samo zbog drveta od koga su napravljene. Drvo postoji samo zbog molekula, atoma, itd.

Milarepa - (1040 - 1123) najpoznatiji jogi Tibeta, glavni Marpin učenik i učitelj Gampope. Karijeru je započeo ubijajući 35 neprijatelja svoje porodice. Zahvaljujući potpunom poverenju u Marpu i spremnosti da meditira u ekstremnim uslovima, postigao je prosvetljenje u jednom životu.
Monlam - ovaj dogadjaj se odigrava prvih dana tibetanske Nove Godine. 1996. se održao u Bodgaji i predvodili su ga XVII Karmapa Taje Dordje i Kunzig Šamar Rinpoče. Sastoji se od "molitvi težnje" za dobrobit drugih. Nagardjuna je rekao da, ako se molitve težnje rade zajedno sa velikim bodisatvama, rezultirajuća molitva je toliko moćna da može da odvrati prirodne katastrofe i otkloni sve vrste loše karme.
Ova tradicija je započela na Tibetu u VIII veku i tokom narednih vekova je postajala sve popularnija. Ponekad je učestvovalo više od 50 000 monaha. U XIII veku je III Karmapa uveo Monlam u Kadju liniju. Danas predstavnici četiri škole tibetanskog budizma izvode molitve zajedno.
Mudra - (doslovno: pečat; nešto što ostavlja dubok utisak u umu). U budizmu postoje razne vrste mudri - simboličkih gestova, u kojima se koriste jedna ili obe ruke, ili celo telo. Gestovi Buda i bodisatvi, kao i položaj ruku tokom meditacije, takodje predstavljaju mudre. Jedna poznata mudra je položaj Budine desne ruke kojom dodiruje zemlju nakon postizanja prosvetljenja ("...pozivajući zemlju za svedoka prosvetljenja"), a druga je položaj ruku tokom meditacije: desna šaka se nalazi povrh leve, što simbolizuje meditaciju i usredsredjenost na Darmu.
Muzika, tibetanska - Tibet se nalazi pod uticajem tri civilizacije, Tursko - Mongolske,
Kineske i Indijske. Obogaćena s vremena na vreme njihovim uticajem, prastara tradicija Tibeta se razvila u velikoj izolaciji od ostataka civilizovanog sveta. Muzika igra važnu ulogu u tibetanskom životu. Lame kažu "Religija je zvuk". Recitivanje mantri, pevanje i sviranje instrumentalne muzike su osnovni elementi njihovih službi, koje se sastoje od redovnih liturgija i raznih ne-liturgijskih rituala.

N

Najviša Radost - (tib. Korlo Demčok, skt. Čakrasamvara, doslovno, Točak Najviše Radosti) zračeća vanlična radost koja je prava priroda prostora. Plave je boje, gnevnog izgleda. Može se pojavljivati sam ili u uniji sa Dijamantskom Krmačom. Transformiše vezanost.
Namgjalma - (Skt. Ušnišavidjaja) Pobednica, Buda aspekt dugog života.
Naropa - (1016 - 1100) Indijski mahasida, prethodno profesor na Nalanda univerzitetu. Učenik Tilope i učitelj Marpe.
Ngag - v. mantra.
Ngondro - v. preliminarne prakse.
Nidana - v. dvanaest karika medjuzavisnog nastajanja.
Nirvana - prevazilaženje patnje, prestanak radjanja u samsari.
Njingma - najranija od četiri glavne linije tibetanskog budizma, "stara škola". Nastala je tokom prvog širenja budizma na Tibetu, u VIII veku. Nedugo zatim je kralj Langdarma uništio spoljašnju strukturu i transmisiju, ali sakrivena učenja su ostala do danas.
Nosilac Dijamanta - (tib. Dordje Čang, skt. Vadjradara) Buda aspekt plave boje, reprezentuje istinu i radost prosvetljenja.
Nosioci linije - četvorica - "sinovi Karmapinog srca", nastavljaju transmisiju izmedju
njegovih života: Kunzig Šamar Rinpoče, Tai Situ Rinpoče, Djamgon Kongtrul Rinpoče i Gošir Đalcab Rinpoče.

O

Oči Ljubavi - (tib. Čenrezig, skt. Avalokitešvara, doslovno, Onaj Čije Oči Gledaju Svakoga) ljubav i saosećanje svih Buda.
Oltar - oltar se može sastojati od nekoliko grupa predmeta. Najjednostavniji oltar čine tri najvažnija predmeta koja predstavljaju Budino telo, govor i um. To su statua Bude ili bodisatve i nalazi se na sredini oltara, zatim sveti tekst koji predstavlja Budin govor, umotan u tkaninu kestenjaste ili žute boje i nalazi se na levoj strani oltara, i na desnoj strani oltara se nalazi stupa koja predstavlja Budin um. Umesto ovih predmeta mogu se koristiti slike.

Kao dodatak, oko ovih predmeta, mogu biti postavljene slike Buda, bodisatvi, lama i zaštitnika.

Drugu grupu predmeta čine ponude Budama i bodisatvama, koje su najčešće rasporedjene u sedam činija. One su poredjane u pravoj liniji i sadrže (s leva na desno ako smo okrenuti ka oltaru):
*Vodu za piće (predstavlja čistotu uma).
*Vodu za pranje (predstavlja čistotu tela).
*Pirinač i cveće (predstavlja lepotu pogleda).
*Pirinač i insens (predstavlja rasprostranjenost Darme).
*Sveću (predstavlja prosvetljenje: tama je neznanje, svetlost je mudrost).
*Namirisanu vodu (predstavlja devociju).
*Pirinač i hranu (voće ili slatkiše - ponudjene u znak zahvalnosti).
*Ponekad školjku ili ting sag (predstavljaju probudjenje bića koja slušaju Darmu).

Kao treća grupa mogu biti korišćene torme, dordje, zvono, kristalna kugla i drugi objekti (bilo trajno ili samo tokom posebnih rituala).

Oltar bi trebalo da se nalazi na višem mestu.

Om Mani Padme Hum - (skt.) ova mantra je prevedena na tibetanski kao "Om Mani Peme Hung". Koristi se u meditaciji na "Oči Ljubavi".
Opunomoćenje - (tib. Vang) ceremonija koja uvodi praktičara u polje moći odredjenog Buda aspekta. Može biti dato kao blagoslov, ili na početku prakse. Potrebni su i "lung", čitanje teksta i "tri", uputstvo za praksu. Delotvornost ovih metoda za razvoj svesti ne može biti prenaglašena.

Osloboditeljka - (skt. Tara) saosećanje svih Buda u ženskom obličju. Zelena Osloboditeljka (tib. Dolma) štiti od opasnosti, straha i bola i pomaže u nalaženju partnera. Bela Osloboditeljka (tib. Dolkar) donosi dug život
Oslobodjenje - (skt. abimukti) spoznaja praznine uma dovodi do oslobodjenja od nevoljnog ciklusa postojanja i svih uznemirujućih emocija. Ipak, to još uvek nije stanje punog prosvetljenja i potpunog shvatanja "stvari kakve jesu".
Osmostruka staza - u Teravadi (v. Mali put; Hinajana) do okončanja patnje se dolazi
primenom učenja "osmostruke staze", koju čine tri veće celine (kvaliteta):

 • Mudrost:
  Ispravno razumevanje
  Ispravna misao
 • Etika:
  Ispravan govor
  Ispravno postupanje
  Ispravan način života
 • Koncentracija:
  Ispravan napor
  Ispravna sabranost
  Ispravna koncentracija

P

Padmasambava - v. Guru Rinpoče.
Paramita - šest oslobadjajućih aktivnosti koje bodisatve čine zarad dobrobiti svih bića:

*Darežljivost
*Moralnost
*Strpljenje
*Marljivost
*Meditativna koncentracija
*Mudrost

Područje oblika - iako su bića područja oblika oslobodjena vezanosti prisutne u području želje, još uvek su vezana za oblik. Njihovu jedinu patnju predstavlja smrt i rodjenje u nižim područjima, do kojih dolazi kada se istroši karma koja održava njihovo postojanje.
Ovo područje se sastoji od četiri nivoa meditativne koncentracije:

1. nivo karakterišu kontemplacija, analiza, blaženstvo i radost.
2. nivo karakterišu blaženstvo i radost.
3. nivo karakteriše radost.
4. nivo karakteriše nevezanost za kontemplaciju, analizu, blaženstvo i radost.

Područje Velike Radosti - (tib. Devačen, skr. Sukhavati) - čisto područje Bude Beskrajne Svetlosti.
Područje želje - se sastoji od šest područja (v. samsara):

Tri niža područja:
*Paklovi - 18 ledenih i vrelih. Paklovi ne postoje stvarno (materijalno): um doživljava rezultate mnogo loših dela učinjenih u prethodnim životima. Ovi rezultati dovode do paranoidnih stanja u kojima se svet doživljava kao pakao.
*Gladni duhovi - uvek su gladni i žedni, ali ne mogu ni da jedu ni da piju. Postojanje u obličju gladnog duha je takodje rezultat sopstvene iluzije i nastaje usled izuzetne gramzivosti u prethodnim životima.
*Životinje.

Tri viša (radosnija) područja ("radosniji" ne znači i "radostan" - pogledajte oko sebe…):
*Ljudi.
*Polubogovi (asure) - bogati su i žive u dobrim uslovima, ali zavide bogovima koji žive još bolje.
*Bogovi - žive u veoma dobrim uslovima i imaju neke natprirodne moći, ali nisu prosvetljeni i još uvek pate usled želje. Pošto su vidoviti, mogu da predvide svoje ponovno rodjenje u nižim područjima, što takodje izaziva patnju.

Proces radjanja u ovim područjima traje sve do postizanja oslobodjenja. U svakom području postoji patnja. Duhovni napredak je moguće ostvariti jedino u području ljudi. U nižim područjima patnje su prejake ili je um suviše zamračen, dok polubogovi i bogovi žive u tako dobrim uslovima da nisu zainteresovani za rad sa umom.

Pova - jedna od šest joga Narope. Ova praksa omogućava transfer svesti, u trenutku smrti, u Čistu Zemlju (stanje blaženstva).
Pradjnaparamita - savršenstvo mudrosti, naziv skupa sutri Velikog puta koje izlažu doktrinu praznine. Medju njima su najpoznatije Sutra srca i Dijamantska sutra. Takodje, ime ženske Bude koja predstavlja savršenu mudrost.
Praznina - (tib. tongpanji, skt. šunjata) činjenica da ništa spoljašnje ili unutrašnje ne postoji samo po sebi. Sve nastaje iz okolnosti, čija je konačna priroda potencijal prostora.
Preliminarne prakse - (tib. ngondro) četiri opšte i četiri posebne. Započinju temeljnom samo-motivacijom kroz razumevanje četiri osnovne činjenice o našem životu: retkost i dragocenost našeg sadašnjeg postojanja, da ga možemo koristiti za postizanje oslobodjenja i prosvetljenja. Netrajnost, da ovu priliku treba da koristimo sada. Karma - uzrok i posledica - sami kreiramo sopstvene živote. I na kraju, činjenica da je prosvetljenje jedina trajna radost. Nakon toga slede četiri ponavljajuće ali intenzivno nagradjujuće prakse koje stvaraju obilje dobrih impresija u podsvesti. One rade duboko u našim umovima, dovode do narastanja radosti, i otklanjaju uzroke buduće patnje. Ngondro je osnova za prepoznavanje uma i kroz njegovu prirodu energije i svesnosti.

Četiri odvojene etape pripremnih praksi, od kojih svaka dovodi do specifičnih rezultata, su:
*Prostracije
*Meditacija na Dijamantski Um (Dorje Sempa),
*Ponuda mandale, i
*Meditacija na učitelja (Guru-joga).

Prosvetljeni um - (tib. čang čub či sem, skt. bodičita) ima dva aspekta: relativni znaci da se usavršavamo pomoću šest oslobadjajućih aktivnosti zarad dobrobiti svih bića. Apsolutni je spontana i beznaporna aktivnost bez misli ili oklevanja. Iskustvo da su subjekt, objekt i akcija deo jedne celine čini ovo intuitivno stanje automatskim.
Prosvetljenje - puno prosvetljenje je stanje ostvarenja u kome su najsuptilniji tragovi neznanja o prirodi stvarnosti eliminisani; ponekad se naziva: "ovaploćenje tri kaje". Postoje stupnjevi ili etape prosvetljenja (v. bumi).
Pudja - meditacija koja se peva na tibetanskom. Invokacija sa ritualnim ponudama.

R

Rinpoče - počasna titula koja znači "Dragoceni". Često se dodeljuje budističkim majstorima.
Rumtek - manastir u Sikimu, u Indiji. Prethodni kralj Sikima Taši Namdjal dao je zemlju XVI Karmapi Rangdjung Rigpe Dordjeu da izgradi manastir nakon što su ga Kinezi primorali da napusti Tibet.

S

Sakja - jedna od tri stare, nereformisane škole tibetanskog budizma, u kojoj postoji sukcesija i putem nasledja i putem inkarnacija. Ova škola je zaslužna za neke od najvažnijih filozofskih komentara.
Samadi - meditativna koncentracija.
Samaja - v. veza.
Sambogakaja - v. stanje radosti.
Samsara - ciklus postojanja, sled ponovnih rodjenja u raznim oblicima. (v. područje želje).
Sanga - zajednica onih koji praktikuju Darmu.
Sangdje - v. Buda.
Sangdje Menla - v. Buda Isceljenja.
Sanskrit - jezik stare Indije koji se i danas ponekad upotrebljava. Sanskrit je bio jezik
nauke, religije i kulture. Pošto su Budina učenja nekoliko stotina godina prenošena usmenom tradicijom, Sanskrit je korišćen za zapisivanje učenja.
Saosećanje - označava stav da je dobrobit drugih važnija od naše. Saosećanje uvek ide zajedno sa ljubavlju. Dok se saosećanje odnosi na želju da sva bića budu oslobodjena patnje i uzroka patnje, ljubav se odnosi na želju da sva bića budu srećna. Postoji nekoliko načina za razvijanje saosećanja (v. prosvetljeni um). U Mahajani i Dijamantskom putu budizma razvoj saosećanja je veoma važan. Mudrost i saosećanje su neodvojivi u Mahajana budizmu. Razvoj mudrosti nas vodi ka spoznaji praznine. XVI Karmapa Rangdjung Rigpe Dordje je rekao: "Prava priroda praznine je saosećanje. Bez doživljavanja bogatstva saosećanja, ništa ne znači kada neko tvrdi da je spoznao prazninu."
Sarasvati - (tib. Jangčenma) partnerka Bude mudrosti - Mandjušrija.
Sida - praktičar koji je postigao duhovna ostvarenja i natprirodne moći.
Sidi - naziv različitih sposobnosti: kroz prepoznavanje praznine, jasnoće i bezgraničnosti
uma, razni kvaliteti se prirodno pojavljuju, pošto su deo uma. Buda razlikuje dve vrste sidija:
*Normalni sidiji: sve one snage uslovljenog sveta koje transformišu elemente.
*Izvanredni sidiji: sposobnost za otvaranje bića za oslobadjajuće i prosvetljujuće istine; vode ka ostvarenju.
Simasana Mandjušri - v. Buda Mudrosti na Lavu.
Skande - pet agregata od kojih se sastoji fizičko i mentalno postojanje svih bića u području
želje:

*Oblik
*Osećaj
*Raspoznavanje
*Formacija
*Svest

Smrt - tokom umiranja ulazi se u bardo smrti, darmate i ponovnog rodjenja. Prvo nastupa sam proces umiranja. Posle toga nastupa period kada um nastavlja sa naviknutim tokom iz prethodnog života. Nakon shvatanja da je nastupila smrt, odigrava se proces restrukturiranja i, u zavisnosti od dominantnog stanja uma, dolazi do novog rodjenja u jednom od šest područja.
Stanje istine - (tib. Čo Ku, skt. Darmakaja) Stanje istine je samo vanvremeno prosvetljenje, prava priroda i zračeća svesnost uma. V. Tri kaje.
Stanje radosti - (tib. Long Ku, skt. Sambogakaja) slobodna igra i spontano blaženstvo uma. Manifestuje se iz Stanja istine da bi pomoglo osetnim bićima na njihovom putu. V. Tri kaje.
Stanje saosećanja - v. Tulku, v. Tri kaje.
Stupa - (tib. čorten) fizička reprezentacija savršenog prosvetljenja. Simboliše transformaciju svih emocija i elemenata u pet prosvetljenih mudrosti i pet Buda familija. Simetrične je forme i obično je ispunjena relikvijama, mantrama, itd.
Sukavati - v. Područje Velike Radosti.
Sutra - reč sutra označava učenja koja je dao sam Buda Šakjamuni ili koja su mu pripisana. Ima ih mnogo i podeljene su u razne grupe. Postoje sutre Hinajane (Pali kanon) i Mahajane (v. Pradnjaparamita, itd.).
Sutra srca - izuzetno sažeta doktrina praznine, smatra se srcem ili suštinom obimne Pradjnaparamita (Savršenstvo mudrosti) literature. U mnogim tradicijama Velikog puta ovu sutru recituju redovno.
Svabavikakaja - označava suštinu Buda aspekata (Darmakaja, Sambogakaja, Nirmanakaja). Ako Darmakaju uporedimo sa vodenom parom, Sambogakaju sa oblacima, a Nirmanakaju sa kišom, onda je Svabavikakaja suština svega toga - voda.
Svemoćni Okean - (tib. Gjalva Gjamco, skt. Djinasagara), crvena, sjedinjena forma Očiju Ljubavi sa četiri ruke.
Svet - v. kosmologija.

Š

Šamata - v. Ši ne.
Šastra - filozofska studija.
Šest joga Narope - izuzetno delotvorni metodi Kadju linije. Cilj je prepoznavanje prirode uma kroz njegov energetski aspekt. Sastoje se od sledećih meditacija:

*Unutrašnja toplota [Tib. Tumo]
*Jasna svetlost [Tib. Osel]
*San [Tib. Milam]
*Iluzorno telo [Tib. Djulu]
*Medjustanje [Tib. Bardo]
*Transfer svesti [Tib. Pova]
Osnova, put i cilj ovih metoda je Mahamudra.

Ši ne - (skt. Šamata) meditacija koja dovodi do umirivanja uma. Jedna od dve osnovne meditacije u svim budističkim tradicijama, druga je Vipasjana.
Šunjata - v. praznina.

T


Tamdrin - v. Konjska Glava.
Tanka - tanka je složen, trodimezionalni objekat koji se sastoji od: platna koje je oslikano ili izvezeno, platnenog okvira; i jednog ili više sledećih elemenata: svilenog pokrova, kožnih uglova, drvenih klipova na gornjem i donjem kraju i metalnog ili drvenog dekorativnog dugmeta na donjem klipu.
Tanke su namenjene da služe kao zapis i vodič za meditativno iskustvo. Na primer, učitelj bi mogao da vam da uputstvo da sebe zamislite kao odredjenu figuru u odgovarajućem okruženju. Tanka bi mogla da vas uputi u detalje položaja, stava, boje, odeće, itd. figure koja se nalazi na polju, u palati, ponekad okružena mnogim drugim figurama učitelja meditacije, vašom porodicom, itd.
Tantra - osnovni spisi Dijamantskog puta. Ovi spisi su pripisani Budi Šakjamuniju i njegovim raznim manifestacijama. Oni opisuju mandalu i praksu povezanu sa prosvetljenim bićem. Tantra doslovno znači "nit".
Tara - v. Osloboditeljka.
Tatagata - "Ovako otišao", Budin epitet.
Tatagatagarba - seme prosvetljenja, potencijal za Budinstvo koji poseduju sva bića.
Tendjur - tibetanski prevod 254 toma Indijskih komentara Kandjura (izvornih Budinih učenja).
Teravada - v. Mali Put.
Terton - onaj koji otkriva skrivene tekstove koje su na razne načine sakrivali veliki učitelji iz prošlosti, do vremena kada mogu biti shvaćeni i primenjeni.
Tibetanska medicina - prema tibetanskoj medicini, telo nije samo sistem za održavanje života, već "vozilo" za postizanje Budinstva. Fizički svet i naša tela se smatraju proizvodima individualne percepcije. Koren ove percepcije se nalazi u izvornom neznanju, koje dovodi do odvojenosti izmedju subjekta, objekta i akcije. Zbog toga se razvijaju vezanost, odbojnost i ravnodušnost, i sa njima sve vrste uznemirujućih emocija. Emocije se pretvaraju u navike i u unutrašnja, najčešće podsvesna psihološka stanja, koja odražava naše telo. Prema tome, tibetanska medicina nije posvećena samo izlečenju ljudskog tela od bolesti, već otkriva i put koji omogućava prevazilaženje uznemirujućih emocija i izvornog neznanja. Pravo lečenje započinje kada je pacijent usmeren prema zdravim stavovima i ponašanju, a zdravlje tada postaje stanje povišene vitalnosti, kreativnosti, mira i radosti.
Tibetanski kalendar - sastoji se od velikih šezdesetogodišnjih ciklusa, koji su podeljeni na
pet manjih od po dvanaest godina, a svaka godina ciklusa je nazvana po odredjenoj životinji.

Zec
Zmaj
Zmija
Konj
Ovca
Majmun
Ptica
Pas
Svinja
Miš
Vo
Tigar

 

Dve uzastopne godine se povezuju sa jednim od pet elemenata:

Vatra
Zemlja
Gvoždje
Voda
Drvo

Tako, na primer, postoji godina Zemljanog Zmaja, nakon koje nastupa godina Zemljane Zmije, nakon nje godina Gvozdenog Konja, itd. Svakih 60 godina kombinacije se ponavljaju i ciklus se zatvara.
Ovaj kalendar se upotrebljava od 1027, godine Vatrenog Zeca. Šesnaesti ciklus se završio 1986, godinom Vatrenog Tigra, a sedamnaesti je zapoceo 1987. i trajace do 2047.godine. 2004. godina je prema tibetanskom kalendaru 2131. - godina Drvenog Majmuna.

Tibetanska godina se sastoji od dvanaest lunarnih meseci i traje 360 dana. Da bi se uskladila sa solarnom godinom (365,25 dana) svake tri godine se dodaje prestupni mesec. Za preračunavanje datuma zapadnog kalendara u datum tibetanskog kalendara i obrnuto, najprecizniji je "Tibetanski kalendar "Curpu tradicije", koji je sačinio III Karmapa Rangdjung Dordje.
Zbog prestupnog meseca, Nova godina (Losar) u tibetanskom kalendaru može biti u februaru ili martu. Mladi mesec označava početak kalendarskog meseca a 15.-og dana je pun mesec.

Tilopa - (988 - 1069) veliki indijski meditant - Mahasida. Sakupio je sve transmisije Dijamantskog puta. Prenevši ih na svog glavnog učenika, Naropu, postao je začetnik Kadju linije.
Točak Vremena - (tib. Dukji Korlo, skt. Kalačakra) važan Buda aspekt. Transformiše neznanje.
Točak zivota - v. Samsara.
Tongpanji - v. praznina.
Torma - ritualni kolači za ponude napravljeni od ovsa i putera i umešeni u testo.
Tri - objašnjenje tekstova Dijamantskog puta. Učitelji objašnjavaju detalje posebne prakse.
v. opunomoćenje.
Tri dragulja - v. Utočište.
Tri Kaje - tri stanja celovitosti potpuno prosvetljenog iskustva. Tri stanja (ili tela) iskustva Bude. V. Stanje istine, Stanje radosti, Tulku (Stanje saosećanja).
Tri Korena - v. Utočište.
Trogodišnje povlačenje - tradicionalno obrazovanje Kadju monaha i monahinja, koje traje tri godine, tri meseca i tri dana. Izvodi se u grupama koje žive u celibatu. Mesta za povlačenje su izolovana od spoljašnjeg sveta.
Tulku - (skt. Nirmanakaja) stanje saosećanja. Biće koje je svesno ponovo rodjeno za dobrobit svih bića manifestuje se sa moći da obnovi svoje sposobnosti. Mogu, ali ne moraju da se sećaju prethodnih života. Ova reč znači "telo iluzije", oblik koji imaju i koriste, ali od koga ne zavise. Veliki primeri tulkua su Karmape.

U

Um - mogu se razlikovati dva stanja uma:

*Neprosvetljeni um: doživljaj uslovljenih i relativnih gledišta i fenomena.
*Prosvetljeni um: apsolutna gledišta, oslobodjen uznemirujućih osecanja i konfuzije.

Po svojoj prirodi, um je prazan, poput prostora - ne poseduje nikakvu fizičku ili supstantivnu formu. Njegove karakteristike su jasnoća i mudrost, a ekspresija je bezgranična.
Utočište - (tib. Kjab Dro) okretanje ka vrednostima kojima se može verovati. Uzima se utočište u stanju Bude kao cilju, u Darmi - učenjima - kao putu, i u Sangi - praktičarima - kao prijateljima na putu. Oni se zovu Tri Dragulja. Da bi praktikovali učenja Dijamantskog puta potrebno je uzeti dodatno utočište u Tri korena, a to su lama, jidam i zaštitnik. Oni su izvor blagoslova, inspiracije i zaštite na putu.
Uznemirujuće emocije

*neznanje
*vezanost
*ljutnja
*ponos
*ljubomora


V

Vadjra - v. dordje.
Vadjrajana - v. Dijamantski put.
Vadjrakilaja - v. Dijamantski Bodež.
Vadjrapani - v. Dijamant u Ruci.
Vadjrasatva - v. Dijamantski Um.
Vadjravarahi - v. Crvena Mudrost.
Vang - v. opunomoćenje.
Veliki Crni - (tib. Nagpo Čenpo, skt. Mahakala) zaštitnička moć svih Buda.
Veliki put - (tib. Teg Čen, skt. Mahajana) motivacija i prakse usmerene na ostvarenje Prosvetljenja zarad dobrobiti svih bića. Osnovu Velikog puta čine razvoj saosećanja i nadlične mudrosti.
Veliko savršenstvo - v. Maha Ati.
Veza - (tib. damcig, skt. samaja) osnova brzog psihološkog razvoja praktičara Dijamantskog puta budizma. Kroz neprekinutu vezu sa učiteljem, meditacionim formama i prijateljima na putu, učenici brzo manifestuju svoj potencijal. Naročito je važna veza sa prvim učiteljem.
Vinaja - budistički spisi koji se bave monaškom disciplinom i moralnim ponašanjem. Predstavlja kod dobrog ponašanja.
Vipasjana - v. la tong.

Z

Zaštitnik - postoje tri vrste zaštitnika. Neprosvetljena energetska polja - djigtenpe - koji veruju u "sopstvo" je bolje izbegavati - mogu biti veoma nezgodni. Ako ih kontrolišu jogiji kao što su Guru Rinpoče i Karmape, oni postaju damcigpe, koje pozitivnim održava obećanje da neće naškoditi bićima. Često izgledaju "neobično", i postepeno postajući bodisatve, manifestuju vertikalno oko mudrosti na čelu. Najvažniji zaštitnici su direktne emanacije Buda: muške Mahakale i ženske Mahakali. Njihov spoljašnji izgled je uvek harmoničan i nalaze se na osmom ili višem bodisatva nivou. Od trenutka uzimanja budističkog utočišta oni obezbedjuju da svako iskustvo praktičara postaje korak na putu ka prosvetljenju.
Zelena Osloboditeljka - v. Osloboditeljka.
Zen - osnovali su ga Bodidarma i Hui-neng u Kini, odakle se proširio na Vijetnam i Koreju, a kasnije na Japan i Tajvan. Zen je zasnovan na Mahajana budizmu, veliki značaj pridaje meditaciji, a svakodnevno se, u meditativnom stanju svesti, izvode i "pojanja".
Zvono - jedan od ritualnih predmeta Dijamantskog puta tibetanskog budizma. Zvono simbolizuje mudrost, dordje simbolizuje metod, a pošto su mudrost i metod neodvojivi, zvono i dordje se nikad ne odvajaju i ne upotrebljavaju odvojeno. Osnova zvona mora biti okrugla, iznad koje je vaza, nad kojom se nalazi lice Pradjnaparamite. Iznad njih su lotos, mesečev disk i konačno vadjra. Šupljina zvona simbolizuje mudrost koja spoznaje prazninu. Klatno predstavlja zvuk praznine. Vaza zvona predstavlja vazu koja sadrži nektar postignuća.